Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Bashkia > Administrata > Njësitë Administrative

Njësitë Administrative

 

Njësitë administrative dhe lagjet

Misioni

Administrata e njësive administrative dhe lagjeve është përçuese e problemeve dhe shqetësimeve të komunitetit përkatës në strukturat e Bashkisë dhe anasjelltas. Komunikon me banorët e njësisë/lagjes  pr politikat bashkiake dhe projektet apo programet e Bashkisë për njësinë administrative përkatëse.

Njësitë Administrative/lagjet, nëpërmjet drejtorisë së koordinimit të njësive admnistrative në Bashki, komunikojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën, në funksion të realizimit të detyrave të tyre dhe zgjidhjes së problemeve e shqetësimeve të banorëve të njësive/lagjeve.

 

Përgjegjësitë dhe detyrat

 

Administrata e njësisë administrative/lagjeve  drejtohet nga administratori i saj i cili:

 • Eshtë përgjegjës për funksionimin e tërë administratës së njësisë përkatëse, për respektimin e ligjeve dhe akteve nënligjore, në funksion të kryerjes së detyrave të tyre dhe respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve.
 • Kërkon dhe realizon bashkëpunimin e administratës së njësisë për realizimin e detyrave të tyre dhe urdhërave e vendimeve të Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak.
 • Organizon dhe monitoron veprimtarinë e zyrave me një ndalesë, për evidentimin dhe regjistrimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve dhe merr masat për zgjidhjen e tyre në përputhje me ligjet dhe kompetencat e tij.
 • Kërkesat apo ankesat do të bëhen me shkrim sipas formularëve të caktuar dhe regjistrohen në një regjistër të veçantë sipas problemit që trajtojnë dhe në bashkëpunim me strukturat e tjera të Bashkisë jep zgjidhjen përkatëse ose përgjigjen qytetarëve.
 • Pasi i është dhënë zgjidhje problemit ose përgjigje qytetarit, e tërë praktika e krijuar arshivohet në zyrat e rajonit.
 • Për kërkesat apo ankesat që i përcillen strukturave të tjera të Bashkisë, administratori jep opinionin e tij me shkrim.
 • Administratori është i detyruar t'i përgjigjet dhe t'i japë sqarime Avokatit ta Qytetit, sa herë që i kërkohet prej këtij të fundit, në lidhje me kërkesat apo ankesat e shtetasve dhe procedurat e ndjekura për shqyrtimin dhe trajtimin e tyre.
 • Administratori është përgjegjës për mbarëvajtjen e institucioneve arsimore dhe kulturore që gjenden në territorin e njësisë së tij administrative.
 • Për këtë në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave, drejtuesit e drejtorisë së arsimit dhe Qendrën Ekonomike të Arsimit në Bashki, merr masa për obligimin e nxënësve për vijimin e mësimeve, frekuentimin normal të mësimeve prej tyre, si dhe mirëmbajtjen e ambienteve shkollore dhe paisjen e tyre me mjetet e nevojshme. Për parregullësitë e konstatuara sa më sipër propozon masat dhe sanksionet përkatëse ligjore, në zbatim të ligjit për arsimin parauniversitar. (arsimi i detyruar nëntë vjeçar).
 • Gjithashtu në bashkëpunim me strukturat e përmendura me sipër bën studime dhe propozime konkrete për ngritjen e institucioneve të reja në territorin e njësisë së tij.
 • Në bashkëpunim me drejtuesit e institucioneve kulturore sportive dhe drejtorinë përkatëse në Bashki, merr masa për mirëmbajtjen e ambienteve të  tyre, si dhe organizimin e veprimtarive funksionale në to.
 • Administratori së bashku me specialistin e urbanistikës dhe shërbimeve, merr masa për mbarëvajtjen e shërbimeve në njësinë e tij dhe kontrollon zbatimin e ligjit në fushën e urbanistikës.
 • Ushtron kontrolle dhe evidenton ndërtimet që kryhen pa leje ndërtimi në territorin e njësisë së tij dhe bën denoncimin pranë inspektoriatit ndërtimor urbanistik në Bashki.
 • Kërkon nga strukturat përkatëse kryerjen e shërbimeve në njësinë e tij, si pastrimin, gjelbërimin, furnizimin me ujë dhe energji elektrike, mirëmbajtjen e rrugëve dhe kanalizimeve etj.
 • Ushtron kontrolle dhe kërkon nga banorët dhe subjektet private të njësisë së tij respektimin e akteve të ndryshme që rregullojnë këto shërbime. Në rast të konstatimit të shkeljeve dhe dëmtimeve të ndryshme, pezullon veprimet e kundërligjshme dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë marrjen e masave ndaj fajtorëve.
 • Në fushën e tregtisë, kontrollon zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore nga subjektet e ndryshme në njësinë e tij dhe bashkëpunon me drejtorinë e taksave në Bashki për evidentimin e taksapaguesve dhe vjeljen e taksave të ndryshme.
 • Merr masa për funksionimin e tregjeve dhe minitregjeve të lira në territorin e njësisë së tij.
 • Evidenton dhe bashkëpunon me O.J.Q. e ndryshme për zhvillimin e programeve të përbashkëta në interes të banorëve të njësisë administrative.
 • Në rastin e ndihmave të ndryshme humanitare, bashkëpunon me donatorët e ndryshëm për shpërndarjen e tyre.
 • Administratori së bashku me nëpunësit e administratës së tij kryen studime dhe harton projekte në fusha të ndryshme në interes të banorëve të njësisë së tij dhe në bashkëpunim me drejtorinë e zhvillimit ia paraqet për miratim organeve kompetente (Kryetari dhe këshilli bashkiak).
 • Administratori i  njsisë administrative/lagjes administron vulën e lagjes.
 • Lëshon vërtetime banorëve të njësisë së tij në lidhje me identitetin e tyre, gjendjen e strehimit, ndihmën ekonomike, si dhe çdo lloj vërtetimi që ka lidhje me detyrat dhe kompetencat e tij.
 • Korespondenca me organet e Bashkisë dhe strukturat e tjera të saj ruhet pranë zyrave të njësisë/lagjes sipas rregullave të arshivës.
 • Administratori furnizon drejtorinë e statistikës në Bashki me të dhënat e nevojshme për njësinë e tij administrative.​


​​​Nj. Administrative 1Nj. Administrative 2​​​Nj. Administrative 3
Lagja: Kongresi i ElbasanitLagja: Qemal StafaLagja: Skëndërbej
Lagja: Luigj GurakuqiLagja: Brigada 17 SulmueseLagja: Dyli Haxhire
Lagja: Beqir DardhaLagja: ÇlirimiLagja: 28 Nëntori
Lagja: Emin MatraxhiuLagja: Sul PapriLagja: Syrja Dylgjeri
Lagja: Shënkoll

 

 

​​​​​Nj. Administrative 4​​​Nj. Administrative 5​​​Nj. Administrative​ 6
Lagja: VullnetariLagja: 11 Nëntori​Lagja: 5 Maj
Lagja: PartizaniLagja: Haxhias
Lagja: Aqif Pasha 
Lagja: Kala​​
Lagja: Visarion Xhuvani

​ 

Njësia Administrative Labinot Mal. 

Fshatrat: Labinot Mal, Gur i Zi, Sericë, Lamollë, Benë, Lugaxhi, Qafë, Qerret, Shmil, Dritas. 

Njësia Administrative Gjinar. 

Fshatrat: Gjinar, Lleshan, Valësh, Pashtresh, Dërstilë, Lukan, Stërstan, Xibresh, Maskarth, Kafërr, Pobrat. 

Njësia Administrative Shushicë. 

Fshatrat: Shushicë, Shelcan, Mlizë, Hajdaran, Fushë Buall, Vasjan, Polis i Vogël, Polis Valë, Vreshtaj. 

Njësia Administrative Gjergjan. 

Fshatrat: Gjergjan, Bujaras, Gjormë, Kështjellë, Kodër Bujaras, Muriqan, Thanë. 

Njësia Administrative Funar. 

Fshatrat: Branesh, Bixëlle, Preçë e Sipërme, Cerunjë, Korrë, Mollagjesh, Krrabë e Vogël, Preçë e Poshtme, Stafaj. 

Njësia Administrative Shirgjan. 

Fshatrat: Shirgjan, Bathës, Bujqës, Jagodinë, Kuqan, Kryezjarr, Mjekës. 

Njësia Administrative Tregan. 

Fshatrat: Tregan, Blerimas, Bizhdan, Çikallesh, Gurisht, Kaçivel, Kyçyk, Muçan, Shinavlash, Shilbatër, Trepsenisht, Tudan. 

Njësia Administrative Gracen.

Fshatrat: Gracen, Plangaricë, Tërbaç, Bodin, Shingjin, Gjorm, Pajengë, Mamël, Dopaj.

Eventet

<qershor 2017>
HënMarMërEnjPreShtDie
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Se shpejti


Buletini Informativ