Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Lajmet > N J O F T I M

Kategorite

Filtro:

N J O F T I M

Bazuar në ligjin  Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", në ligjin nr. 115/2014 "Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, ne VKM Nr.510 date10.6.2015 "Për miratimin e proçedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe te patrupezuara, te arkivave dhe çdo dokumentacioni tjeter zyrtar ne njesite e qeverisjes vendore te prekura nga riorganizimi administrativo-territorial, V.K.M Nr. 54 date 05.02.2014 "Per percaktimin e kritereve, te procedures dhe te menyres se dhenies me qira, enfiteoze apo kontrata te tjera te pasurive shteterore", Udhezim i Keshillit te Ministrave Nr. 1 date 18.07.2012 "Per proçedurat e dhenies me qera te tokave bujqesore te pandara", si dhe akteve te tjera ligjore dhe nenligjore, qe kane si objekt token bujqesore, Bashkia Elbasan mirepret kerkesat nga ana e qytetareve per asetet e transferuara ne pronesi/perdorim sipas Vendimeve te Keshillit te Ministrave si me poshte:

 

 

1. Bashkia Elbasan:

V.K.M Nr. 416 date 11.07.2007

"Per miratimin e listes perfundimtare te Pronave te Paluajteshme te Shtetit qe transferohen ne pronesi ose ne perdorim te Bashkise Elbasan";

 

 

              2. Nj. A. Bradashesh:

V.K.M nr. 81, datë 30.01.2013

"Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Bradashesh, të Qarkut të Elbasanit";

 

 

 

 

  3. Nj.A. Gjergjan:

V.K.M nr. 539 datë 07.08.2012

"Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Gjergjan, të Qarkut të Elbasanit";

 

 

                                                             4. Nj.A. Papër:

V.K.M nr. 376 datë 18.05.2011

"Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Papër, të Qarkut të Elbasanit";

 

       5. Nj. A. Shirgjan:

V.K.M nr. 762 datë 07.11.2012

"Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Shirgjan, të Qarkut të Elbasanit";

 

      6. Nj.A. Zavalinë:

V.K.M nr. 873 datë 12.12.2007

"Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në Komunën Zavalinë, të Qarkut të Elbasanit";

 

     7. Nj.A. Tregan:

V.K.M nr. 457 datë 06.05.2009

"Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në Komunën Tregan, të Qarkut të Elbasanit";

 

   8. Nj.A. Gjinar:

V.K.M nr. 1419 datë 10.10.2008

"Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Gjinar, të Qarkut të Elbasanit";

 

                   9. Nj.A. Labinot – Fushë:

V.K.M nr. 82 datë 30.01.2013

"Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në Komunën Labinot- Fushë, të Qarkut të Elbasanit";

 

10. Nj.A. Gracen:

V.K.M nr. 205 datë 21.05.2008

"Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në Komunën Grancen, të Qarkut të Elbasanit";

 

  11. Nj.A. Shushicë:

V.K.M nr. 176 datë 06.03.2012

"Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që do të transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Shushicë, të Qarkut të Elbasani";

 

 

 

12. Nj.A. Funarë:

V.K.M nr. 772 datë 19.11.2004

"Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në Komunën Funarë, të Qarkut të Elbasanit":

 

       13. Nj.A. Labinot-Mal:

V.K.M nr. 20 datë 09.01.2004

"Për miratimin e listës paraprake të të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Labinot-Mal, të Qarkut të Elbasanit";

 

                               14. V.K.M nr. 433 date 08.06.2016

"Per transferimin ne pronesi te Bashkive te pyjeve dhe kullotave publike sipas listave te  inventarit dhe aktualisht ne administrim te Ministrise se Mjedisit dhe te ish komunave/bashkive"

 

Per sa me siper te interesuarit te paraqesin kerkesat e tyre prane Bashkise Elbasan.

 

Duke ju falenderuar per mirekuptimin!

 

 

 

​​

Eventet

<maj 2018>
HënMarMërEnjPreShtDie
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Se shpejti


Buletini Informativ