Pika Interesi

Kategoria Tekst  

Detaje

  

Liqenet Belsh

Museums Orari:

Liqene karstike te Dumrese,

me shume

Gjinar

Other Orari:

Turizem Malor,

me shume

Prefektura Elbasan

Other Orari:

Institucioni Prefektures dhe Qarkut,

me shume

Bashkia Elbasan

Cities Orari: 08:00-20:00

Institucioni qeverises vendor,

me shume

12

​​​​