​​

Nr. Raportuar me: Problemi:
1 14.10.2018 nga dy kate po behet tre
2 14.10.2018 nga dy kate po behet tre
3 14.10.2018 Nga dy kate po behen tre
4 13.07.2016 Mungese ndricimi
​​