Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekte

Projektet e  fituara tek donatoret 2019-2016 ne Bashkine Elbasan jane si me poshte:
 
 
– Ndertim çerdhe ne lagjen “Brigada 17 Sulmuese”.
– Ndertim ujesjellesi ne fshatin Labinot-Mal.
– Përqafo diversitetin
– Ujra të mbrojtur për komunitete të shëndetshme
– ROMACTED “Promovimi i qeverisjes se mire dhe fuqizimit te komunitetit Rom ne nivel vendore”
– Kopshti Alternativ
– Rehabilitim  i banesave të Komunitetit Rom dhe Egjyptian
– Përmirsime pyjore në Shushicë
– Rikonstruksion i plotë i Shkolles 9-vjeçare “Bardhyl Popa”
– Aksesi i përmirësuar për gratë dhe vajzat viktima të dhunë.
– Me lejo dhe mundeso perfshirjen time
– Qender ditore per te rinjte me aftesi ndryshe
– Inkubatori i Aftësimit Profesional dhe Sipërmarrjes
– Plani i veprimit per barazine gjinore
– Suport ushqimor familjeve ne nevoje
– Trajnime me edukatoret mbi mbrojtjen e femijeve
– Festojme festat e fundvitit
– Kujdes dhe Zhvillim ne Femijerine e Hershme per Femijet Rom ne Shqiperi.
– SHOTA projekt me sloganin “Reago Rini në kuadër të fushatës -ndërgjegjësuese. Shto zërin tënd
– Rikonstruksioni i rruges rajonale Gastime-Tregan 
– Ndertim i impiantit  te ngrohjes qendrore ne shkollen e mesme Gjinar.
– Ndertim prita malore ne fshatin Paper-Sallak
– Permiresime pyjore ne Shushice
– Kampi veror per femije
– Fuqizimi i te rinjve permes punesimit
– Zëri yt. Vlera jote. Vota jote.
– Projekti Rajonal per fuqizimin e grupeve te margjinalizuara
– Rikonstruksion banesash
– Ndertimi i Kopshtit Pobrat (Nj.A. Gjinar)
– Kthimi dhe integrimi i emigranteve ne qarkun e Elbasanit
– Ndertimi i kembeve te ures Pajun (Nj.A.Paper)
– Ndertimi i kembeve te ures Vidhas-Hasgjel (Nj.A.Paper)
– Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Mamel, Nj.A.Gracen
 -Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Kozan Nj.A.Bradashesh
– Rikonstruksioni i shkolles Fillore Valesh Nj.A.Gjinar
– Sherbime te emergjences
– Drejt nje edukimi gjithpershires per te femijet ne moshe parashkollore ne Shqiperi
– Rehabilitimi urban i sheshit “Zaranika” dhe Bulevardi “Aqif Pasha” (segmenti nga Kryqezimi 1 Majit – Ura e Zaranikes) 
– Rikonstruksioni i rruges rajonale Gostime-Tregan
– Rikonstruksioni urban i parkut qendror Rinia
– Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Ali Agjahu
– Shtepia e mundesive/Integrim i te rinjeve ne veshtiresi
– Pilotimi i Child Protection Policies ne institucionet e edukimit parashkollor ne Bashkine Elbasan
– Mbrojtja e te drejtave te femijeve me aftesi te kufizuara nepermjet nxitjes se zhvillimit gjitheperfshires
– Forcimi i Shoqerise Civile per te ngritur Reziliencen Rinore ndaj Ekstremizmit te Dhunshem
– Transporti inteligjent
– Vleresimi dhe monitorimi i ambjentit dhe cilesise se ajrit ne qytetin e Elbasanit
– Rehabilitimi i rrugeve te brendshme te Kalase se Elbasanit
– Ndertimi i Kopshtit Pobrat etj.
– Pune ne komunitet, GIZ dhe Bashkia Elbasan, viti 2021. Projekti synon pastrimin e kanaleve te para dhe te dyta kulluese dhe vaditese, 11,828,022 leke.
– Projekti: KEY to EU, Solidariteti-celesi per zgjidhjen e problemeve sociale dhe mbeshtetjen e evolucionet te Europes ne te ardhmen, Programi i rrjetit te qyteteve, jemi partner ne aplikim (PAVH (Gjermani), Sulmona(Itali),Lubaczom (Poloni), Assamagrell (Spanje), Atalanti (Greqi),Elbasani (Shqiperi), Kozloduy (BullgarI), Diosd (Hungari), Prague 9(Rep Ceke). Bashkia Elbasan partnere ne projekt. (2020-2021)
– “Talent St-Art Up”, Qendra Kulturore e Fëmijëve Elbasan, IADSA, 41,776,237.5 ALL, 7.7. 2020-7.10.2021.
– Përmirësimi i parqeve dhe hapësirave të gjelbra në Bashkinë