Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Emergjenca Civile

Në kuadër të ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile”,VKM- së nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ”, strukturat përgjegjëse për përpilimin e dosjes së qytetarit në raste fatkeqësish natyrore vlerëson dokumentacionet e mëposhtme.

Fatkeqësitë Natyrore
Në raste ZjarriRrëshkitje tokeFatkeqësi të tjera natyrore (Tërmet, Përmbytje)
Proçes-verbal i konstatimit të gjendjesProçes-verbal i konstatimit të gjendjesProçes-verbal i konstatimit të gjendjes
Preventivat e dëmeve nga ana ndërtimore në objektet e banimit, si dhe dëmeve në orendi pajisje, etjPreventivat e dëmeve nga ana ndërtimore në objektet e banimit, si dhe dëmeve në orendi pajisje, etjPreventivat e dëmeve nga ana ndërtimore në objektet e banimit, si dhe dëmeve në orendi pajisje, etj
Çertifikatë familjare në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë natyroreÇertifikatë familjare në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë natyroreÇertifikatë familjare në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë natyrore
Çertifikatë e vdekjes së pjesëtarit të familjes, kur ka raste të tilla, shoqëruar me vërtetimin mjeko-ligjor sipas rastitÇertifikatë e vdekjes së pjesëtarit të familjes, kur ka raste të tilla, shoqëruar me vërtetimin mjeko-ligjor sipas rastitÇertifikatë e vdekjes së pjesëtarit të familjes, kur ka raste të tilla, shoqëruar me vërtetimin mjeko-ligjor sipas rastit
Vërtetim nga Struktura e Mbrojtja nga Zjarri dhe ShpëtimiStudimi gjeologjikVërtetim nga Struktura e Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi
Vendim i Këshillit Bashkiak / ish – Këshillit të KomunësVendim i Këshillit Bashkiak / ish –Këshillit të KomunësVendim i Këshillit Bashkiak / ish – Këshillit të Komunës
Konfirmim nga Prefekti i Qarkut ElbasanKonfirmim nga Prefekti i Qarkut ElbasanKonfirmim nga Prefekti i Qarkut Elbasan
Vërtetim nga Policia e Shtetit ose Prokuroria e rrethit, në rast eksplozivi