Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proçesi i vendim-marrjes

Proçesi i vendim-marrjes

Kalendari vjetor i aktiviteteve të Këshillit Bashkiak
Klikoni këtu
Strategjia e Komunikimit të Këshillit Bashkiak
Klikoni këtu
Raporte te Keshillit Bashkiak
Klikoni këtu
Kalendari i dëgjesave publike në mbledhjet e Këshillit Bashkiak
Klikoni këtu
Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike
Klikoni këtu
Paketa e mbledhjes së komisioneve
Klikoni këtu
Paketa e mbledhjes së Këshillit Bashkiak
Klikoni këtu
Plani vjetor i vendimmarrjes
Klikoni këtu