Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultime me Publikun

Konsultime me Publikun

Njoftim i konsultimit publik për PBA, Bashkia Elbasan.
Klikoni këtu
Kalendari i konsultimeve me publikun për PBA
Klikoni këtu
Përfshirja qytetare(PBA)
Klikoni këtu