Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparencë dhe Barazi në Ndërhyrjet Infrastrukturore në Shkolla

Projeki: Transparencë dhe Barazi në Ndërhyrjet Infrastrukturore në Shkolla mbështetur nga USAID dhe implementuar nga UNICEF, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe Bashkitë Dibër, Lezhë, Elbasan, Roskovec, Korçë dhe Gjirokastër.

1 Aplikacioni Statistikor

1.1 Pasaportat e 100 Shkollave

Link: htps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTIzYTE2YmEtNDQ5ZC00YTA3LTgwYjQtZGMzNDU1NjlkODFiIiwidCI6IjE4N2EyOWYyLTE4NTktNDY4Yi1iNzNkLTY3NjA4YTU2NGQ5NCIsImMiOjl9

2.1 Vlerësimi teknik i infrastrukturës inxhinierike dhe arsimore

Link: htps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjJmNWQ3NzMtMjU3NS00ZmYwLTk1NWMtOWViZjhmMTRmMjlmIiwidCI6IjE4N2EyOWYyLTE4NTktNDY4Yi1iNzNkLTY3NjA4YTU2NGQ5NCIsImMiOjl9

   

   1. Aplikacioni Web Map
    Link: https://storymaps.arcgis.com/stories/39559ba0c5d547bd96fac6b3a7fc6cc0

   1. Aplikacioni WEB-GIS
    Link: https://infrastrukturashkollore.github.io/Nderhyrjet-Infrastrukturore