Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lëvizja Demografike

Evidencë e ndryshimit të popullsisë, vitet 2014-2018 në Bashkinë Elbasan.