Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lëvizja Demografike

Evidencë e ndryshimit të popullsisë, vitet 2015-2023 në Bashkinë Elbasan.