Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urbanistika

Udhezim nr.1 per hartimin ,bashkerendimin,miratimin dhe kontrollin e rishikimit te dokumentave te PPV_BL

DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR ME PROҪEDURË TË PËRSHPEJTUAR

Njoftim mbi degjesen publike per Rishikimin e Dokumentit te Planit te Pergjithshem Vendor me Procedure te Thjeshtuar, Bashkia Elbasan

Vendim i miratimit të PDV-së me nisëm private të Njësisë Strukturore me kod 11/49, sipas P.P.V. Bashkia Elbasan

Plane të drejtuara vendore

Rishikimi i dokumentit te PPV Elbasan A-4 ( Korigjimet)

PDV 1-62

Nisma për Korrigjimet e PPV

PDV 1-119

Relacioni 1-30

PDV 1/143 e rishikuar

PDV 1-47

PDV 1-27

PDV 1-53

PDV 1-55

PDV 1-92

Vkb per tarifat dhe garancine

Tarifat e DPTP-se

Taksat e infrastruktures per vitin 2019

Aplikime

Aplikimi per deklarate paraprake per kryerje punimesh

Aplikimi per leje ndertimi per ndertime te reja

Planet e Pergjithshme Vendore Bashkia Elbasan

VKM Nr.408 dt.13.05.2015 – Per miratimin e rregullores se zhvillimit te territorit (i azhornuar)

Ligji Nr.107 (2c dt.31.07.2014 Per planifikimit te territorit (i azhornuar)

Aplikimet për leje nëpërmjet portalit E-Albania

​Planet e Detajua​ra Vendore

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrjen e nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/143 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrje të nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/53 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrjen e nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/47 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrje të nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/55 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Njoftim për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/25 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Marrja e Nismës për hartimin e PDV-së me nisëm private të Njësisë Strukturore me kod 11/49, sipas P.P.V. Bashkia Elbasan  “Rregullorja Arkitektonike e Qytetit te Elbasanit”

Shkarkoni këtu…