Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urbanistika

Aplikimet për leje nëpërmjet portalit E-Albania

Planet e Detajuara Vendore

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrjen e nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/143 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrje të nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/53 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrjen e nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/47 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Vendim për marrje të nismës për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/55 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

Njoftim për hartimin e P.D.V në njësinë me kod 1/25 sipas P.P.V

Shkarkoni këtu…

“Rregullorja Arkitektonike e Qytetit te Elbasanit”

Shkarkoni këtu…

Marrja e Nismës për hartimin e PDV-së me nisëm private të Njësisë Strukturore me kod 11/49, sipas P.P.V. Bashkia Elbasan

Shkarkoni këtu…