Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Një  Qendër e re Shëndetësore për 10 mijë banorë të lagjeve “ Haxhias” dhe “ Vullnetari”!