Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regjistrat Elektronik

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm:

LINK

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

Shikoni të dhënat duke klikuar në link -un e mëposhtëm

LINK

Regjistri publik për transparencën e  Mledhjeve të Këshillit Bashkiak

 Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm

LINK

Regjistri i projekt akteve për konsultim publik, të Këshillit Bashkiak

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm

LINK

Regjistri i deklarimit rast pas rasti të konfliktit të interesit të Këshillit Bashkiak

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm

LINK