Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hakaton ViaEgnatia 2.0

Një hakaton është një event që zgjat disa ditë në të cilat një numër i madh njerëzish takohen për t’u angazhuar ne projekte bashkëpunuese, për të përtërirë, gjetur zgjidhje për një temë të përgjithshme.

​Objektivi i hakaton ViaEgnatia 2.0 është të zhvillojë turizmin virtual rreth Elbasanit. Ky hakaton synon të promovojë inovacionin dhe teknologjitë e informacionit tek të rinjtë dhe të mbështesë projektet më të mira. ViaEgnatia 2.0 eshte ngjarja shqiptare për Novembre Numerique 2020 me temë në lidhje me turizmin, digjitalizimin dhe Elbasanin gjatë gjithë muajit nëntor.
 
https://al.ambafrance.org/ViaEgnatia2-0-inscrivez-vous-au-hackathon-jusqu-au-19-novembre