Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

“Krusheva dhe Elbasani – destinacion i njohur ndërkufitar turistik”

Zhvillohet Workshopi i 1rë me tematik “Hartimin e dokumentit strategjik për promovimin e Krusevos dhe Elbasanit si destinacione unike të Turizmit”, me pjesëmarrjen e 40 operatorëve turistik dhe profesionistëve të turizmit të dy anëve të kufirit.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit të përbashkët ndërkufitar “Krusheva dhe Elbasani – destinacion i njohur ndërkufitar turistik”
Projekt i zbatuar nga Bashkia Elbasan – Shoqata Tjeter Vizion ( AL) dhe  Bashkia e Krushevës- Qendra për zhvillim të qëndrueshëm Alka (NMK). Financuar dhe mbështetur nga kontributi i EU.