Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Trajnimet e bëra rreth projektit KET

KET  Project-“Krusheva dhe Elbasani – Destinacion i njohur turistik ndërkufitar” – Financuar nga BE.

Partnerët e Projektit KET:

Komuna Krushevë/Komuna e Krushevës, Bashkia Elbasan, Shoqata Tjeter Vizion dhe Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm ALKA.

Takim midis midis partnerëve të projektit ku bashkëbiseduan mbi cështjet e mëposhtëme:

Komunikimi në internet dhe media sociale me fokus në turizëm.

Pasqyrë e rrjeteve sociale & “Rregullat” e sjelljes.

Si përdorin udhëtarët mediat sociale, çfarë kërkojnë përpara se të udhëtojnë (çfarë postojnë gjatë dhe pas udhëtimit). Njohja e klientit ideal. Shembuj

Marketingu i përmbajtjes, kë po synoni, strategjia e përmbajtjes: çfarë të postoni në mediat sociale, sa shpesh, hashtags.

Kanale të mediave sociale, mjete për Facebook dhe Instagram

Si t’i lidhni ato, si t’i nxisni reklamat me pagesë

Çfarë është marketingu turistik (diferencimi i marketingut nga reklamimi)

Marketingu është: Produkti, Çmimi, Vendi dhe Promovimi

Si të tërheqni klientin tuaj, duke njohur konkurrentët tuaj?

 Si ta dalloni biznesin tuaj?

 Si të jemi të qëndrueshëm?

 Përcaktimi i një strategjie dixhitale 3-mujore (struktura, burimet, buxheti…)

Prezantimi i strategjive nga pjesëmarrësit

Rëndësia e aktiviteteve të diversifikimit të fermave të vogla (rasti i Elbasanit)

 Agroturizmi dhe format e tij

Adoptimi i familjeve në ndërmarrjet agroturistike

Rrjetet e fermerëve drejt zhvillimit të territorit.

Temat e trajnimit: Marketingu online, Verica Jordanova, Eksperte Marketingu dhe Promovimi.

Roli i marketingut në suksesin e biznesit

Pse është i rëndësishëm marketingu dixhital?

Shembuj nga praktika e turizmit

Gabimet më të zakonshme

Mjetet e marketingut, Eva Kushova, Eksperte Marketingu & Promovimi

Cilat janë mjetet më të përdorura?

Cilat janë më të përshtatshmet për biznesin tuaj?

Si dhe kush duhet t’i zbatojë ato?

Pse është e rëndësishme të jesh në Google?

a. Harta e Google

b. Platformat OTA (prenotim, këshilltar udhëtimi)

c. Faqja e internetit

d. SEO (optimizimi i motorit të kërkimit

Projekti KET-“Krusheva dhe Elbasani – destinacion i njohur turistik ndërkufitar” – Financuar nga BE.

Një trajnim dy (2) ditor për ofruesit e shërbimeve të turizmit dhe mikpritjes për zhvillimin e produkteve të përbashkëta turistike inovative dhe tërheqëse, nga ofruesit e shërbimeve të turizmit dhe mikpritjes për marketing online dhe promovim të produkteve/shërbimeve të tyre turistike.

Synon të forcojë njohuritë dhe aftësitë e përfituesve në lidhje me përfshirjen e marketingut online në operacionet e tyre të përditshme. Trajnimi zhvillohet për përfituesit e interesuar të BQ-së: Objektet/familjet që ofrojnë strehim; Bizneset e vogla/të mesme që ofrojnë strehim; Restorante (ushqim specifik lokal/tradicional); Dyqane për punime artizanale dhe produkte organike/eko; monumentet lokale të trashëgimisë kulturore; Vende/ndërtesa që organizojnë ngjarje kulturore; Objektet sportive/rekreative; Agjencitë Turistike; Biznese agroturistike, Institucione/individë përgjegjës për zhvillimin e turizmit lokal dhe më shumë.