Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Avancim i planeve lokale të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në Shqipëri perfshire edhe Elbasani

Sot, së bashku me ekipin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe UNDP Albania, prezantuam planet e përshtatjes së ndryshimeve klimatike për 8 bashki, përfshirë Elbasanin.

Këto plane konkrete dhe projekte të prekshme synojnë të parandalojnë përmbytjet, erozionet dhe zjarret, duke mbrojtur komunitetet tona .

Viti 2024 ka nisur mbarë me mbjelljen e rreth 300,000 fidanëve dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura që përbëjnë 21,4% të territorit tonë. Këto arritje do t’i prezantojmë me krenari në Samitin e Klimës #COP29 në Baku .

Në vijim pritet miratimi i Planeve Lokale të Përshtatjes nga këshillat bashkiakë përpara COP-29, dhe integrimi i disa prej masave prioritare kryesore të përfshihen në Planin Kombëtar të Përshtatjes, që pritet të lehtësojë aksesin në burime financiare kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ndër të tjera, konferenca theksoi edhe rëndësinë e forcimit të partneriteteve midis aktorëve vendorë, kombëtarë dhe ndërkombëtarë për të arritur një përshtatje efektive ndaj ndryshimeve të klimës.

Bashkitë duhet të sigurohen se po përshtaten me ndryshimet klimatike, duke integruar Planin Lokal të Përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në proceset e tyre vendimmarrëse dhe duke e zbatuar PLP-në në mënyrë proaktive.