Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Buxhetimi me pjesëmarrje në Shirgjan: Zona e cila ka përfituar investime të rëndësishme në sektorin bujqësor

Gjatë takimit të Buxhetimit me Pjesëmarrje në Shirgjan u diskutua për sektorin bujqësor si potenciali më i madh ekonomik i kësaj zone. Fusha e Elbasanit mbetet një nga prodhuesit më të mëdhenj të prodhimeve bujqësore jo vetëm për tregun vendas, por me punën e tyre fermerët tashmë kanë kapur tregun ndërkombëtar.

“Sot që ne flasim kemi realizuar pastrimin e të gjitha kanakeve kulluese të para dhe të dyta, që janë të bashkisë dhe kemi ndihmuar edhe fermerët aty ku kemi gjetur mirëkuptimin për hapjen e kanaleve të treta. Ne, patjetër që kemi bërë dhe do të bëjmë maksimaumin tonë për t’u qëndruar pranë fermerëve, por absolutisht që nuk është mjaftueshëm me kërkesat që ka zona, dhe ne këtë e kemi kuptuar dhe e kuptojmë. Prandaj përpiqemi t’i japim gjatë të gjithë kohës maksimumin, por edhe përpiqemi t’i kushtojmë një vëmëndje të vecantë cdo fshati.

Sic kemi folur edhe bashkë para disa muajsh, për problemet kryesore që ne kishim për mirëmbajtjen e infrastrukturës tone ne kemi ndërrmarë tashmë hapin e parë, atë që patëm premtuar edhe në fushatën elektorale, ndarjen e ndërrmarjes së punëve publike” theksoi Kryetari i Bashkisë Z. Llatja duke shtuar edhe punën që është bërë për të krijuar Grupin e Veprimit Vendor Bujqësor. 

“Ne këtu kemi krijuar edhe një model të mirë dhe Elbasani është e para bashki që krijoi grupin e veprimit vendor bujqësor, që në një mënyrë është struktura organizative politikbërëse e organizimit bujqësor dhe politikave që ne do bëjmë bujqësore. Kjo është një formë e mirë që ne të thithim fonde, edhe fermerët të cilët janë pjesë e saj të thithin fonde për të zhvilluar bujqësinë.

Gjithashtu kemi filluar një strukturim të përgjithshëm në bashkinë e Elbasanit, strukturim administrativ dhe patjetër që kjo do të përkthehet edhe në një mirëmenaxhim.

Zona e Shirgjanit është një nga përfitueset e investimeve të rëndësishme, siç ishte unaza bujqësoreqë e afroi fermerin me tregun dukeua lehtësuar punën. Banorët nga ana tjetër kërkuan vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe pastrimin e vazhdueshëm të kanaleve kulluese dhe vaditëse si dhe përfudnimin e procesit të azhornimit të tokave.