Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kalendari Buxhetim me Pjesëmarrje

Në kuadër të procesit të Buxhetimit me Pjesemarrje, Bashkia Elbasan fton të gjithë qytetarët që të bëhen pjesë e kësaj pjesëmarrje vendimmarrëse, të drejtpërdrejtë mbi hartimin e zbatimin e buxhetit dhe shpёrndarjes sё fondeve lokale.
Buxhetimi me Pjesëmarrje ёshtё njё proces qё menaxhohet nga organet vendore tё qeverisjes (bashki dhe këshill bashkiak) në bashkëpunim me komunitetet lokale, i cili duhet t’u japë zë dhe adresojë çështje të rëndësishme që lidhen me komunitetet, por sidomos do tё sigurojё pёrgatitjen dhe miratimin e njё buxheti publik vendor, i cili paraqet prioritetet dhe nevojat e qytetarёve.
Bashkangjitur po ju përcjellim kalendarin e takimeve të hapura me ju!