Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Në vijim të proçesit të buxhetimit me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Tregan.

Maratona e dëgjesave dhe konsultimeve publike vijon në të gjitha lagjet dhe njësitë e Elbasanit.

Qendrës së  Treganit i kemi kushtuar një rëndësi të veçantë, sidomos zonës së Llixhës. Zyra postare ka një shërbim shumë herë më të mirë se ç’kishte në infrastrukturë dhe në shërbim. Forcuam strukturën tonë të punëve publike. Ne kemi një Bashki të madhe, me të cilën po përpiqemi që të ofrojmë shërbime si në qytet, ashtu edhe në Njësitë Administrative. Ne sot jemi një Bashki më e konsoliduar financiare, kemi ezauruar të gjitha detyrimet e prapambetura, dhe po përgatitemi për më shumë investime në vitin që vjen. Buxhetimi me Pjesëmarrje është një formë e drejtëpërdrejtë e demokracisë vendore, ku problematikat që ju keni të futen në buxhetin e vitit 2022.