Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nga Shirgjani: Llatja/ Investime të njejta si në qendër ashtu edhe në periferi .

Prioritet në këtë zonë ja kemi dhënë urave, unazës bujqësore e cila ishte një nga zhvillimet më të mëdha që i ka dhënë fushës së Elbasanit. Kemi bashkëpunim me Bashkinë e Cerrikut dhe FSHZH që rruga të vazhdojë deri në fund. Prioritet i juaji kanë qenë kanalet vaditëse, dhe ne ketë e kemi bërë. Disa nga problematikat kryesore  kanë gjetur zgjidhje në buxhetin e këtij viti. Janë mbi 830 km rrugë rurale për tu mirëmbajtur, ndaj e kemi forcuar flotën tonë të Ndërrmarjes së Shërbimeve Publike. Kemi zgjidhur  problemin për Ujësjellësin e Kuqanit, do të vazhdojmë me të gjithë pjesën e sistemimit.