Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim Drejtoria e Pronave dhe Aseteve

Trashëgimtarëve të të ndjerit Ismail Ramazan Ramazani.

                -Ramazan Ismail Ramazani

                -Naze Ismail Braho (Ramazani)

                -Tahir Ismail Ramazani

                -Emine Ismail Brahja (Ramazani)

                -Vijoleta Ismail Basha(Ramazani)

                -Petrit Ismail Ramazani

                -Ilir Ismail Ramazani

                -Shpëtim Ismail Ramazani

        Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.09 datë 27.01.2020 “Mbyllje proçedure privatizimi banesash shtetërore”, ju ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen “Brigada 17 Sulmuese”, rruga ” Mahmut Maçi”, banesë e ulët pranë pallatit nr.107, z.k.8522, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqiteni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në të kundërt në mungesë të paraqitjes suaj, me kalimin e 3 (tre) muajve nga shpallja publike e këtij njoftimi, procedura e privatizimit do të vijojë dhe kontrata do të lidhet me anëtarët e tjerë madhorë të familjes, sikurse është parashikuar në pikën 33 të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992,”Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004,”Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

 Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !