Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim Drejtoria e Pronave dhe Aseteve

Dritan Bashkim Salibasha

     Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.05 datë 28.01.2014 “Mbyllje proçedure privatizimi banesash shtetërore”, ju ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen”Qemal Stafa”, pall.nr.78/3, hyrja”B”, kati i I-, apartamenti nr.2, z.k 8522, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqiteni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në të kundërt në mungesë të paraqitjes suaj, me kalimin e 3 (tre) muajve nga shpallja publike e këtij njoftimi, procedura e privatizimit do të vijojë dhe kontrata do të lidhet me anëtarët e tjerë madhorë të familjes,sikurse është parashikuar në pikën 33 të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992,”Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004,”Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

 Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !