Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 11.04.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Bashkise në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 3/a, ne sallen e mbledhjeve te shkolles “Pedagogjike” me këtë rend dite:

  1. Per miratimin e kontrates se “Sherbimit publik per pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve te Bashkise Elbasan” ne impjantin e trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Elbasan, midis Bashkise Elbasan dhe shoqerise “ECO-ELB” sha.
  2. Per miratimin e trajtimit dhe nivelin e mases ditore me trajtim ushqimor te sportisteve te ekipit olimpik Ukrainas, nga Bashkia Elbasan.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Premte më datë 08.04.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

  KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

ELBASAN

Hektor ÇIFTJA