Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime Mbledhja e KB

Njoftim për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Elbasan 18 Nëntor 2021

Info me rëndësi!

Në datën 18.11.2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Bashkise z. Gledian Llatja me këtë rend dite:

 1. Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin tetor 2021.
 2. Mbi miratimin e dukumentit për rishikimin e planit të përgjithshëm vendor me proçedurë të përshpejtuar.
 3. Mbi miratimin e marrëveshjes ndërvendore për krijimin e një personi juridik të përbashkët.
 4. Mbi miratimin e themelimit të shoqërisë tregëtare të përbashkët “ECO ELB” sh.a.
 5. Mbi autorizimin për përfaqësimin e Bashkisë Elbasan si aksionere në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme të shoqërisë “ECO ELB” sh.a.
 6. Të ndryshme

Qytetarët e interesuar për të marrë pjesë apo për t’u njohur me materialet të kontaktojnë me sekretariatin e këshillit bashkiak, z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it
klajd_gripshi@yahoo.it

Njoftim për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Elbasan 25 Tetor 2021

NJOFTIM

  Ju njoftojmë se më datë 25.10.2021, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), online ne programin ZOOM me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin shtator  2021.
  • 3/1 .      Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shtator 2021.
 4. Mbi marrjen me qira të dy mjeteve (rinovim kontrate) për plotësimin e nevojave të transportit të administrates dhe kryerjen e shërbimeve publike të Bashkisë Elbasan”. Transferim fondesh në buxhet.
 5. Mbi marrëveshjen e bashkëpunimit  midis Bashkisë Elbasan  dhe Drejtorisësë Përgjithshme të Arkivave për përpunim tekniko-shkencor të dokumentave.
 6. Per dhenien e pelqimit per vendosjen e pllakes perkujtimore ne shtepine e familjes Karanxha, ne lagjen “Shen Koll” Elbasan.
 7. Per emerimin e perfaqesuesit ne bordin e institucioneve arsimire parauniversitare publike.
 8. Per nje shtese ne Vendimin e Keshillit Bashkiak Elbasan nr.5 date27/01/2021 “Per miratimin e normave dhe kriterev disiplinimin e shpenzimeve per mjetet motorrike ne administrim te Agjensise se Sherbimeve Publike Elbasan per vitin 2021”.
 9. Dheni titulli “Qytetar Nderi” Klerikut Martir te Kishes Katolike, Peshkopit Josif Papamihali (pas vdekjes).
 10. Per dhenien e fondit pyjor ne perdorim “Per ndertimin/rikonstruksionin e linjes Fiber Librazhd ne territorin e Bashkise Elbasan,OST (operatorit te sistemit te transmetimit).
 11. Miratimin ne parim te draft Buxhetit te KB per vitin 2022.   

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Merkure më datë 20.10.2021 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan.

Qytetarët e interesuar për të marrë pjesë në mbledhje të kontaktojnë z. Klajdi Gripshi me nr. tel: +355 69 967 3721 dhe me adresë email-i: klajd_gripshi@yahoo.it

Njoftim mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan 29 Shtator 2021

Në datë 29 Shtator 2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan online ne programin ZOOM me këtë rend dite:

1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Gusht 2021.

1/1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2021.

2. Mbi miratimin e nisjes së proçedures për marrjen me qira të një ambjenti (strehëz emergjence) për Forumin e Gruas Elbasan.

3. Marrje me qira ambjent/sallë (rinovim kontrate) për të zhvilluar mbledhje të Administratës së Bashkise.

4. Mbi miratimin e monitorimit të buxhetit për 4-mujorin e dytë të vitit 2021.

5. Transferim fondesh në buxhet.

6. Për miratimin e çmimit të shitjes dru zjarri në fushën e Bashkisë Elbasan.

Të gjithë qytetarët e interesuar mund të kërkojnë akses për të degjuar “live” takimin në programin Zoom dhe gjithashtu nëse kanë për të diskutuar të kontaktojnë me email sekretarin e Këshillit Bashkiak z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it klajd_gripshi@yahoo.it