Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Elbasan 18 Nëntor 2021

Info me rëndësi!

Në datën 18.11.2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Bashkise z. Gledian Llatja me këtë rend dite:

  1. Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin tetor 2021.
  2. Mbi miratimin e dukumentit për rishikimin e planit të përgjithshëm vendor me proçedurë të përshpejtuar.
  3. Mbi miratimin e marrëveshjes ndërvendore për krijimin e një personi juridik të përbashkët.
  4. Mbi miratimin e themelimit të shoqërisë tregëtare të përbashkët “ECO ELB” sh.a.
  5. Mbi autorizimin për përfaqësimin e Bashkisë Elbasan si aksionere në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme të shoqërisë “ECO ELB” sh.a.
  6. Të ndryshme

Qytetarët e interesuar për të marrë pjesë apo për t’u njohur me materialet të kontaktojnë me sekretariatin e këshillit bashkiak, z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it
klajd_gripshi@yahoo.it