Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbledhje jashtë rradhe të Këshillit Bashkiak

NJOFTIM

Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes jashtë rradhe të Këshillit Bashkiak Elbasan.

Drejtuar:        Këshillit Bashkiak,

Kryetarit të Këshillit Bashkiak Elbasan

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” neni 53 pika 3/a, po ju paraqes këtë kërkesë për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Elbasan më datë 19.12.2023 ora 11:00 në ambjentet e qëndrës rinore me këtë rend dite:

  1. Mbi miratimin e numrit maksimal të punonjësve të Bashkisë dhe institucioneve vartëse të saj si dhe miratimin e nivelit të pagave për vitin 2024.
  2. Per  ndryshimin e Vendimit te Keshillit Bashkiak  Elbasan nr.58 date 26.05.2023 te “Per miratimin e perdorimit te fondit te kushtezuar te mbrojtjes civile per vitin 2023” ndryshuar me VKB date 13.09.2023.

Të ndryshme,       

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e shtunë  më datë 16.12.2023 ora 10:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I BASHKISË ELBASAN

Gledian LLATJA

NË MUNGESË DHE URDHËR ZV.KRYETARE

Aulona BYLYKBASHI