Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 30.04.2024, ora 13:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbjedhjes të muajit Mars (dt.28.03.2024).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Mars 2024.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2024.

 • Për emërtimin e një rruge lagjeje në fshatin Papër (pas vdekjes) Z. Hasan Qeleshi.
 • Për dhënie titulli “Qytetarë Nderi” Z. Shkëlqim Bumçi.
 • Për miratimin e planit të përmirësimit të shërbimit për arsimin parashkollor në Bashkinë Elbasan.
 • Marrje me qera (rinovim kontrate) ambjent që do të përdoret si strehëz për qentë endacakë.
 • Për vendosjen në qendrën rezidenciale të shërbimeve sociale Z. Qamil Pëllumbi.
 • Miratimi i të ardhurave për periudhën afatmesme 2025-2027.
 • Miratimi i tavaneve përgatitore të shpenzimeve, për periudhën afatmesme 2025-2027.
 • Për miratimin e vlerës financiare  të dëmeve të shkaktuar nga djegja e banesës së Z. Ryzhdi Xhemali Gurabardhi, Njësia Administrative Shirgjan dhe dhënien e kompesimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Mbi shpërndarjen e fondit financiar të mbrojtjes civile të vitit 2024 për 30 familjet e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore dhe dhënien e ndihmës financiare nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e ekipeve sportive dhe të trajnerëve përkatës të Klubit Shumësportësh, Bashkia Elbasan, për sezonin sportiv vjetor 2024.

Të ndryshme

 1. Propozim për hartim draft marrëveshje me UKE.
 2. Informacion mbi procesin e zgjedhjeve te nderlidhesve te qytetit.
 3. Diskutime/Propozime

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 25.04.2024 ora 14:00 në ambientet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA