Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim per mbledhjen e keshillit bashkiak

Ju njoftojmë se më datë 31.08.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në ambjentet e Hotel “Imperial” me këtë rend dite:

  1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
  2. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Korrik 2023.
    2/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Korrik 2023.
  3. Për ndryshimin e Nenit 29 “Emërimi i Komisioneve të Përhershme” të “Rregullores së Përgjithshme të Këshillit Bashkiak Elbasan”, miratuar me VKB Nr.22 datë 26.02.2020” dhe Për krijimin Komisioneve të Përhershme.