Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës së Nadire Hasa (Jolla)

Lënda:    Njoftim Trashëgimtarëve të të ndjerës Nadire Hasa (Jolla)

                -Ëngjëllushe Muho (Ismaili)

                -Kadri Muho

                -Devid Muho

                -Mehmet Muho

                -Florenc Muho

                -Fatmir Muho

                -Altin Muho

                -Alban Hasa

                -Gazmir Hasa

     Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.57 datë 29.07.2014 “Mbyllje proçedure privatizimi banesash shtetërore”, ju ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës së nënës suaj ndodhur në lagjjen “Vullnetari”, pall.nr.653, shkalla1, kati i 6-të, apartamenti nr.13, z.k.8524, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqiteni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në zbatim të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 ” Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, “Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !