Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim “Për vend të lirë pune në arsimin parashkollor”

Bashkia Elbasan shpall vend të lirë pune për mësuese në arsimin parashkollor me afat të përkohshëm, në Kopshtin Lugaxhi, Njesia Administrative Labinot Mal. Të interesuarit për punësim, do të njoftohen me e-mail sipas afateve ligjore në Udhëzimin nr.12 datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit te mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “ Mësues për Shqipërine”.