Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime përmbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 28.03.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. MiratimiirendittëditëssëMbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Shkurt (dt.20.02.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Mars 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin  Mars 2023.

 • Për vendosjen në isntitucionet  rezidenciale të shërbimeve sociale, në Qendrën Sociale Balashe.
 • Mbi miratimin e masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor dhe kullosor.
 • Mbi miratimin e rishikimit të të ardhurave afatmesme 2024-2026.
 • Mbi menaxhimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve për periudhën afatmesme 2024-2026.
 • Për  një shtesë në VKB nr. 189 dt. 27.12.2022 “Për miratim dhënie  burse për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”.
 • Për miratim në parim të dhënies së pëlqimit për shfrytëzimin e pronave  shetëtërore në Njësinë Administrative Tregan.
 • Marrje me qira (rinovim kontrate) ambjent që do të përdoret si strehëz, për qentë endacakë.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga rrëshqitja e banesës së Z. Albert Xhemal Ahmati, banor në fshatin Lleshan Njësia Administrative Gjinar  dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Albert Gani Kullafi, banor në fshatin Katund i Ri Njësia Administrative Bradashesh dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Bajram Selman Kuburi, banor në rrugën “Adem Zenelhoxha”, Vullnetari në lagjen nr. 4  dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimi të disa materialeve të Klubit Shumësportësh dhe të materialeve të inventarit të Qendrës së Artit Elbasan për vitin 2022.

Të ndryshme,                                                                                                                                        

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e premte më date 24.03.2023 ora13:00 në ambjente te Bashkisë Elbasan me adresë konvikti I shkollës ‘Pedagogjike”.