Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NJOFTIM  MBI  REZULTATET  E VERIFIKIMIT  PARAPRAK  PËR  NGRITJE NË DETYRË OSE PRANIM JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË  E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE