Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NJOFTIM  MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK   PËR  NGRITJE NË DETYRË OSE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL   NË KATEGORINË  E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE