Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PËR KRYERJEN E PROÇEDURAVE TË PRIVATIZIMIT TË BANESAVE SIPAS VKM-së Nr.179, datë 26.02.2020