Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Për përcaktimin e vendeve publike për afishimin prej partive politike dhe të subjekteve zgjedhore  të  materialeve propagandistike për fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të datës 14.05.2023