Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Bashkia Elbasan

Llatja/ Programi Afatmesëm Buxhetor 2023- 2025, vizioni i së ardhmes 

Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja ka vijuar turin e konsultimeve publike për Programin Afatmesëm Buxhetor 2023- 2025, me banorë të Njësive Bradashesh, Gracen, Paper, Funar. Kryetari i bashkise bëri një prezantim të tarifave vendore dhe bashkëbisedoi me përfaqësuesit e fshatrave të atyre zonave mbi ndërhyrjet në infrastrukturë e shërbime. Fokusi kryesor i këtij buxhetimi afatmesëm, sipas kryebashkiakut është rritja e cilësisë në shërbime për ujitjen e kullimin, sportin, kulturën, bujqësinë, etj.  

“ Na është bërë si traditë tashmë që të mblidhemi të gjithë në Njësitë Vendore, por do kemi edhe takime të tjera të këtij lloji edhe në fshatrat e largëta në zonën e Gracenit, Funarit dhe Paprit të cilat janë pak zona problematike. Pak kohë më parë kemi realizuar Buxhetimin me Pjesëmarrje, ndërsa sot fillojmë me buxhetin afatmesëm. Ne këtë buxhetim e kemi me traditë në bashkinë  e Elbasanit, ku diskutojmë për prioritetet e mëdha por edhe ato të vogla. Kemi pasur disa problematika gjatë këtyre 3 viteteve, ku ju kemi qenë vetë koshient se sapo morëm mandatin u përballëm me tërmetin e pastaj me pandeminë por kemi pasur edhe zjarre edhe përmbytje, e tani po përballemi me një luftë në Europë që ka ndikuar në rritjen e çmimeve si dhe rritja e çmimit të naftës na ka prekur edhe ne, pasi ndërrmarrja publike kërkon vazhdimisht furnizim me naftë”.  

Sipas kryebashkiakut Llatja, “ po planifikojmë të kemi një rritje të energjisë elektrike diku te 20% dhe nuk ka për t’u rritur më shumë se 20 %. Pra, ne kërkojmë balancimin e tarifës, ku konsumatori paguan atë që harxhon. Besoj me vitin e ardhëm me paketën e re fiskale do e rrisim sërish tarifën për energjinë elektrike, në mënyrë që ato të ardhura që kemi parashikuar për ndërtimin apo mirëmbajtjen e rrugëve në qytet apo në fshatra të mos i heqim nga investimet dhe të mbulojmë faturat e energjisë elektrike por t’i cojmë aty ku e kanë destinacionin e vet”. 

Kryebashkiaku, është ndalur edhe tek investimet e kryera gjatë kësaj periudhe që sipas tij konsistojnë në “ ndërhyrjet me asfaltime në disa zona dhe rrugë dytësore, kemi akoma shumë për të bërë siç janë investimet mes pallateve apo urbanizimi i zonës periferike të qytetit siç është edhe Bradasheshi që ka shumë potenciale”, tha kryebashkiaku.  

Ai nënvizoi edhe një sërë ndërhyjesh në qytet si në lagjen “5 Maji”, në zonën e Bypassit sikundër shtoi se “do vazhdojmë ndërhyrjen  deri në përfundim të projektit të Bypassit i cili është një projekt shumë i madh për qytetin. 

Ndërkohë për pjesën e mbetjeve, do të fillojmë shumë shpejt me pastrimin e fshatrave dhe do merremi me problematikat që na shqetësojnë kryesisht në zonën e Bradasheshit, Labinot Fushë, Shushicës që kanë problem të mëdha përsa i përket mbetjeve dhe pastrimit. 

Po eksperimentojmë edhe me një projekt të ri, me vendosjen e disa kazanëve ku edhe makinat e pastrimit do merren me pastrimin e zonave rurale. 

Kemi marre nën administrim edhe impiantin e mbeturinave në Elbasan dhe është një sfidë për ne e sidomos për mua dhe stafin pasi është një megastrukturë dhe po e menaxhojmë ne. 

Kemi kontaktuar edhe me bizneset për menaxhimin e mbetjeve të tyre pasi kemi pasur problematika në zonën e Kusarthit me makina të mëdha që vijnë në mënyrë të paligjshme dhe na ndotin ambientin, po nisim një aksion për monitorimin e tyre, pasi kemi vende për depozitimin e mbetjeve. Ne shkojmë i pastrojmë ata sërish ndotin, kërkojmë ndihmën e kryeplakut që të denoncojnë rastet dhe të çojmë në ndjekje penale këta ndotës pasi nuk tolerojmë asnjë që bëhet palë me ta. Kemi impiantin që është fat për qytetin tonë dhe çdo shkelës do të përballet me ligjin. Jemi përballë një viti electoral dhe duhet të punojmë shumë”.  

 Llatja theksoi nder të tjera se projekt-buxhetet bazohen në vizionin për Elbasanin e së ardhmes, i cila para së gjithash duhet të jetë një qytet i jetueshëm, me infrastrukturë moderne e transport publik cilësor, me shërbime efikase e cilësore, me mundësi investimi për sipërmarrësit. Nga Bashkia e Elbasanit theksohet fakti se pavarësisht problemeve të shumta, ky qytet fsheh një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik, social e kulturor. 

Njoftim Trashëgimtarëve të të ndjerëve Ferik Sulaj dhe Deko Sulaj

Trashëgimtarëve të të ndjerëve Ferik Sulaj dhe Deko Sulaj

                -Xhevdet Sulaj

                -Xhemal  Sulaj

Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.21 datë 04.03.2022 “Për  priva-tizimin e banesave (apartamente) shtetërore të ndodhura në  pallatin nr.733/2, lagjja “5 Maji” , ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen “5 Maji” pallati nr.733/2, shkalla A, kati i I-, apartamenti nr.3, Elbasan z.k 8525, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqi-teni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në të kundërt në mungesë të paraqitjes suaj, me kalimin e 3 (tre) muajve nga shpallja publike e këtij njoftimi, procedura e privatizimit do të vijojë dhe kontrata do të lidhet me anëtarët e tjerë madhorë të familjes,sikurse është parashikuar në pikën 33 të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për Rregullat, Kushtet dhe Pro-çedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, “Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

  Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !

               

Njoftim Emirian Fidai Marishta

Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.21 datë 04.03.2022 “Për  priva-tizimin e banesave (apartamente) shtetërore të ndodhura në  pallatin nr.733/2, lagjja “5 Maji” , ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen “5 Maji” pallati nr.733/2, shkalla A, kati i V-, apartamenti nr.13, Elbasan z.k 8525, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqi-teni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në të kundërt në mungesë të paraqitjes suaj, me kalimin e 3 (tre) muajve nga shpallja publike e këtij njoftimi, procedura e privatizimit do të vijojë dhe kontrata do të lidhet me anëtarët e tjerë madhorë të familjes,sikurse është parashikuar në pikën 33 të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për Rregullat, Kushtet dhe Pro-çedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, “Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

  Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

  Ju njoftojmë se më datë 26.05.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen e shkolles Pedagogjike me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Prill 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Prill 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2022.

 • Mbi miratimin e planit vendor te veprimit per barazine gjinore 2022-2024.
 • Per miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shfrytezimin e pronave shteterore ne njesite administrative Shirgjan dhe Tregan.
 • Per dhenien e fondit pyjor ne perdorim, per qellime argetimi, shendetesore, shoqerore, veprimtari turistike kampingje, ndertime objektesh dhe vendosje stacionesh, bazamente per panele fotovoltaike me qellim prodhimin e energjise.
 • Per miratimin paraprak te planeve te mbareshtimit te Ekonomive pyjore, Lunxhe, Zalli i Korres, Shmil dhe Kushte-2.
 • Per nje ndryshim ne V.K.B. nr. 117 date 14.12.2021. “Per miratimin e numrit maksimal te Bashkise Elbasan dhe nivelin e pagave.
 • Mbi monitorimin e buxhetit te Bashkise Elbasan per vitin 2021.
 • Per nje ndryshim ne VKB nr. 51 date 31.03.2022 “Per disa shtese e ndryshime ne VKB nr. 117 date 14.12.2021”.
 • Transferim fonde per invenstime ne ASHP
 • Dhenie titulli “Qytetar Nderi” z. Ismail Haxhihyseni.
 • Mbi miratimin e emertimeve te disa rrugeve dhe shesheve ne qytetin e Elbasanit.
 • Raportim i Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore, të Bashkisë Elbasan mbi punën e kësaj Drejtorie për vitin 2021 dhe gjate vitit 2022.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Marte më datë 24.05.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

 Hektor ÇIFTJA

Ftesë për të marrë pjesë në takimin e hapur publik të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike.

Të nderuar anetarë të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, përfaqësues të komunitetit, ekspertë lokal, përfaqësues të mediave, etnive, shoqërisë civile, grupeve rinore etj, kam nderin dhe kënaqësinë t’ju ftoj si Kryetar i Bashkisë Elbasan njëkohësisht edhe si drejtues i Këshillit Vendor të Siguri Publike, më datë 24/05/2022, ora 11:00.

Takimi i llogaridhënies dhe transparencës të kontributit tonë në sigurinë publike do të realizohet në ambjentet e Teatrit: “Skampa”.

Jeni të lutur të merrni pjesë në këtë takim për të ndarë sëbashku arritjet, treguesit e performancës të punës tonë të përbashkët dhe për të reflektuar angazhimin tonë në aktivitet e ardhshme.

Krijimi i një bashkëpunimi të qëndrueshëm të partneritetit me të gjitha institucionet shtetërore, shoqërinë civile, komunitetin, është një hap i rëndësishëm për zgjidhjen e problemeve të sigurisë publike në të gjithë territorin Urban të Bashkisë Elbasan.

 Jeni të lutur të merrni pjesë në këtë takim të hapur publik nën pjesëmarrjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, trekëndeshit Bashki-Polici-Prokurori dhe nën partnerizimin e qendrueshëm që institucioni ynë ka me Institutin për Demokraci dhe Ndermjetesim (IDM-në).

Sëbashku do të vazhdojmë të kontribuojmë në çështjen e sigurisë publike sepse Elbasani meriton edhe më shumë.

Ju falenderojmë për bashkëpunimin,

Me respekt

KRYETARI I BASHKISË ELBASAN

Gledian LLATJA