Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Bashkia Elbasan

Për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Gracen !

Kryetari i Bashkisë Z. Llatja, mori pjesë në buxhetimin me pjesëmarrje në Njësinë Adminitrative  Gracen. Ai falenderoi banorët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në ngritjen e problemeve të tyre komunitare.

Gjatë fjalës së tij Z.Llatja citoi:

Jemi një Bashki më e konsoliduar financiarisht. Kemi ezauruar të gjitha detyrimet e prapambetura, dhe po përgatitemi për më shumë investime për vitin që vjen. Po përpiqemi që të ofrojmë shërbime si në qytet, ashtu edhe në Njësitë Administrative.

Qendra e re Shëndetësore e ndërtuar së fundmi ishte një domosdoshmëri në përballimin e pandemisë COVID-19 për 2500 banorët e kësaj zone. Ndërkohë që ekipi i punëve publike i bashkisë ka vijuar me ndërhyrjet në mirëmbajtjen dhe hapjen e rrugëve rurale për fshatrat e Gracenit.

Për këto dhe shumë problematika të tjera u diskutua me banorët për të gjitha investimet që do të përfshihen në buxhetin 2022.

Nga Shirgjani: Llatja/ Investime të njejta si në qendër ashtu edhe në periferi .

Prioritet në këtë zonë ja kemi dhënë urave, unazës bujqësore e cila ishte një nga zhvillimet më të mëdha që i ka dhënë fushës së Elbasanit. Kemi bashkëpunim me Bashkinë e Cerrikut dhe FSHZH që rruga të vazhdojë deri në fund. Prioritet i juaji kanë qenë kanalet vaditëse, dhe ne ketë e kemi bërë. Disa nga problematikat kryesore  kanë gjetur zgjidhje në buxhetin e këtij viti. Janë mbi 830 km rrugë rurale për tu mirëmbajtur, ndaj e kemi forcuar flotën tonë të Ndërrmarjes së Shërbimeve Publike. Kemi zgjidhur  problemin për Ujësjellësin e Kuqanit, do të vazhdojmë me të gjithë pjesën e sistemimit.

Lagjja Nr.3, një nga prioritet e Bashkisë gjatë vitit 2021

Kemi bërë disa punë të mira, por kemi akoma punë për të bërë. Investim kryesor i madh ka qenë rruga “Iliaz Kosova”, një rrugë shumë e kërkuar nga ju. Do nisin punimet për projektin e Automoto Parkut, investim i cili sjell zhvillim ekomomik. Kemi riasfaltuar një pjesë të madhe të rrugëve të lagjeve. Prioritetet e tona vazhdojnë të jenë kanalizimet e ujrave të zeza, por edhe infrastruktura rrugore. Ne po lobojmë për disa projekte të mëdha, siç janë rehabilitimi i të gjitha shesheve të pallateve, projekti për ujin e pijshëm dhe kanalizimet e ujrave të zeza. Jemi në përfundim të një projekti të madh për kanalizmet e ujrave të zeza sidomos në zonat problematikat në qytet. Ne po punojmë që vitin tjetër të investojmë në zgjidhjen e problematikave që kemi në zgjidhjen e trafikut. Një vëmendje i kemi kushtuar edhe ofrimit të shërbimeve për qytetarët siç është hapja e zyrës së ADIS – ës.

Llatja/ Automoto Parku, dhe Lungofiume projekte që prekin edhe Lagjjen Nr.1

Në vijim të procesit të buxhetimit me Pjesëmarrje, takimet me banorët kanë vijuar në Lagjjen Nr.1, ku edhe në këtë lagjje konsultohemi e dëgjojmë banorët për problematikat specifike pranë komuniteteve të tyre.  

Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja  i pranishëm në dëgjesat e komunitetit, e ka vënë theksin tek investimet që janë realizuar gjatë vitit 2021, por edhe prioritetet në vijim.  

 Lulishtja e re “Kozma Naska” e rikonstruktuar brenda vitit tonë të parë, ndërtimi i rrjetit të ri të kanalizimeve në lagjjen “Emin Matraxhiu” që i vjen në funksion gjithë banorëve dhe rinisja shumë shpejt e investimit të rrugës “Borodin Mitarja” ose rrugës së re drejt varrezave të qytetit janë vetëm një pjesë e projekteve tona zhvillimore për Lagjjen nr.1.  

Vazhdojmë punën për Automoto Parkun e vetëm në Ballkan dhe projektin fantastik për Lungofiumen e Kodër Krastë”, tha Z. Llatja.  

Në fund të dëgjesave, vetë banorët votuan prioritetet e tyre të cilat do të përkthehen në investime nga ana e Bashkisë së Elbasanit gjatë vitit 2022.