Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgjedhje Parlamentare 2021

​​Koordinatori nga Bashkia Elbasan eshte: Z.Shefqet Bullari, Koordinator i Njesive administrative dhe Lagjeve, Bashkia Elbasan email: shefqet.bullari@elbasani.gov.al nr tel : 0683024866 Orari: E hënë – E enjte 08:00 – 16:30 E premte: 08:00 – 14:00shkarkoni si me poshte:​  RREGULLAT E RAPORTIMITTË VEPRIMTARIVE ME KARAKTER PUBLIK TË ÇDO INSTITUCIONI PUBLIK, E ME KAPITAL SHTETËROR, AGJENCIVE, ENTEVE SHTETËRORE, KATEGORITË E VEPRIMTARIVE TË NDALUARA, SI DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES DHE PËRDORIMIT TË BURIMEVENJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE PARA ZGJEDHJEVE

Shkarkoni per me shume kriteret