Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Shushicë!

Vijojmë dëgjesat e konsultimet me banorët dhe grupet e interesit për buxhetin e vitit 2022

Zv.kryetari i Bashkisë Elbasan Z. Adi Qose, ka folur me transparencë të plotë për punët e mira të bëra nga bashkia gjatë këtij viti, duke e vënë theksin se gjatë vitit 2022 do të bëhen akoma edhe më shumë punë për Njësinë Administrative Shushicë, dhe jo vetëm.

Asfaltim i  rrugës në Kishën e Shelcanit, asfaltimi i rrugës së varrezave, ndërtimi i shkollës së re në Mlizë, ndërtimi i  urës së Polisit, si dhe ngritja e  Qendrën Komunitare Multifunksionale janë disa nga investimet e kryera në Shushicë dhe fshatrat përreth gjatë këtij viti.