Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SHKOLLA E GJELBËR, NDËRGJEGJËSIMI I TË RINJVE PËR MENAXHIMIN E MJEDISIT

Konkursi “Shkolla e Gjelbër” ka angazhuar qindra të rinj të Elbasanit, synimi i të cilit është të përcjellë kulturën e riciklimit, ndarjes së mbetjeve në burim, nismave për pastrimet e qytetit dhe shtimit të hapësirave të gjelbra për një mjedis më të pastër e të shëndetshëm.

Bashkia e Elbasanit ka ndërrmarë këtë nismë, e cila konsiston në ndërgjegjësimin e brezit të ri, për menaxhimin sa më të mirë të mjedisit në territorin e qytetit të Elbasanit.

Qëllimi i këtij projekti shërben për të ndryshuar sjelljet dhe zakonet e nxënësve në mënyrë që ata të jenë më të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm në raport me mjedisin dhe  menaxhimin e mbetjeve. Për të ndërtuar një kulturë të përbashkët në shkollë dhe në komunitet që përkrah veprimet mjedisore dhe menaxhimin e mbetjeve.

Nxënësit e shkollave të mesme të qytetit u shpërndanë në 9 – zona për secilën shkollë për të bërë pastrimin e zonës së caktuar, ndërsa u përcaktuan  dhe 6 shkollat  të cilat vazhduan fazën e tretë të konkursit.

Shkollat të cilat e kaluan këtë fazë iu nënshtruan një testimi  me pyetje të përgatitura nga grupi i punës, ku fituese doli shkolla e mesme profesionale.