Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Takim konsultativ për norma, standarte dhe kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të Këshillit Bashkiak

Kryesia e Këshillit Bashkiak Elbasan dhe komisioni për çeshtjet ligjore dhe rregulloret si dhe disa anëtare të tij diskutuan mbi rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të KB dhe pikërisht komisionet e përhershme të KB për ti bërë ato më funksionale dhe më efiçente.

Në takim u rrahën mendime dhe u dhanë argumenta për ti bërë më funksionale dhe për të rritur efiçencën e komisioneve të përhershme të KB që ato të jenë më aktive.

Në takim u vendos që këto rekomandime në ndryshimin e disa komisioneve, në bashkimin e disa prej tyre të diskutoheshin më gjërë në këshillin bashkiak.

Pjesëmarrësit dhanë disa rekomandime dhe për administratën e bashkisë

Gjithashtu në këtë takim u hodhën ide për orarin e mbajtjes së mbledhjeve të komisioneve si dhe orarin për mbajtjen e mbledhjes së KB.