Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktivitete KB

Takimi i Keshillit Bashkiak Elbasan me Komunitetin Rom dhe Egjiptian , date 18.05.2023.

Takimi i Keshillit Bashkiak dhe Administrates se Bashkise Elbasan me perfaqesues te minoritetit Rom dhe Egjiptian, date 18.05.2023, ne zbatim te planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Elbasan per vitin 2023, dhe ne kuader te fazes se pare te procesit te konsultimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta

Takimi i Keshillit Bashkiak Elbasan me Keshillin Rinor Elbasan

Takimi i Keshillit Bashkiak Elbasan me Keshillin Rinor Elbasan, date 20.04.2023 per çeshtje te edukimit, kultures, sportit, dhe punesimit te te rinjve.
Takimi u zhvillua ne zbatim te planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Elbasan per vitin 2023, dhe ne kuader te fazes se pare te procesit te konsultimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta.

Takim konsultativ për norma, standarte dhe kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të Këshillit Bashkiak

Kryesia e Këshillit Bashkiak Elbasan dhe komisioni për çeshtjet ligjore dhe rregulloret si dhe disa anëtare të tij diskutuan mbi rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të KB dhe pikërisht komisionet e përhershme të KB për ti bërë ato më funksionale dhe më efiçente.

Në takim u rrahën mendime dhe u dhanë argumenta për ti bërë më funksionale dhe për të rritur efiçencën e komisioneve të përhershme të KB që ato të jenë më aktive.

Në takim u vendos që këto rekomandime në ndryshimin e disa komisioneve, në bashkimin e disa prej tyre të diskutoheshin më gjërë në këshillin bashkiak.

Pjesëmarrësit dhanë disa rekomandime dhe për administratën e bashkisë

Gjithashtu në këtë takim u hodhën ide për orarin e mbajtjes së mbledhjeve të komisioneve si dhe orarin për mbajtjen e mbledhjes së KB.