Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 9 Korrik 2024

Kryebashkiaku Gledian Llatja, takim për përfshirje sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara

Në kuadër të projektit “Bashkëpunimi Rajonal për Përfshirje më të Mirë Sociale në Nivel Lokal”, kreu i bashkisë z. Gldian Llatja  zhvilloi një takim mbështetur nga NALAS dhe GIZ/ORF, në bashkëpunim me GADC, për të prezantuar gjetjet kryesore të Hartëzimit Social për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara.

Ky proces synon të identifikojë dhe adresojë nevojat specifike të fëmijëve me aftësi të kufizuara në komunitet. Qëllimi kryesor është të nxisim zhvillimin e shërbimeve të reja dhe të përmirësojmë ato ekzistuese, duke krijuar një mjedis më gjithëpërfshirës dhe mbështetës.

Në takim u diskutuan hapat e ardhshëm për të përmirësuar shërbimet sociale dhe për të siguruar që fëmijët me aftësi të kufizuara të kenë akses të barabartë në të gjitha mundësitë që ofron shoqëria. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit midis organizatave lokale dhe ndërkombëtare për të arritur këto qëllime.

Në përfundim të takimit, u bë thirrje për veprime konkrete dhe për angazhim të vazhdueshëm për të krijuar një komunitet më gjithëpërfshirës dhe mbështetës për fëmijët me aftësi të kufizuara.