Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Të mirëmbajmë burimet natyrore të qytetit tonë

Nëse duhet të ndryshosh sjelljen, për një mjedis të pastër, një ambjent sa më të gjelbër, dhe një shoqëri të mire, zanafilla është tek fëmijët.
Kjo është arsyeja që njohuritë për mbrojtjen e mjedisit, nisin që në shkollat e arsimit fillor.
Janë fëmijët ato të cilët nëpërmjet demostrimit të ambjenteve sa më të pastra në klasë, jashtë saj, si edhe në qytet, përcjellin një edukim mjedisor.
Nën moton “mjedisi na përket të gjithëve”, fëmijët mësohen se burimet natyrore duhen vlerësuar në ambjentin ku ata jetojnë.

Ky sensibilizim i fëmijëve shërben sot për një shpresë për të ardhmen.