Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan shpall thirrjen për aplikime për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian.

Bashkia Elbasan në bashkëpunim me Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërine, me financimin e Bashkimit Evropian është duke implementuar projektin “Integration of ethnic groups through education and employment, në Bashkinë Elbasan. Nëpërmjet këtij projekti synohet të rritet përfshirja në shkollë, jo vetëm sasiore por edhe cilësore e fëmijëve romë dhe egjiptianë në arsimin e detyruar. Për sa më sipër, Bashkia Elbasan shpall thirrjen për aplikime për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian.

Kriteret për përfitimin e bursave janë si më poshtë: I. Kriteret Akademike Të jetë frekuentues i shkollave 9-vjeçare: “Qemal Haxhihasani”, “Hamit Mullisi” dhe “Fadil Gurmani”. II. Kriteret sociale Të jetë pjesë e komunitetit Rom/Egjyptian Ti përkasin kategorisë së shtreses në nevojë: ndihme ekonomike (prind i një fëmije që trajtohet nga PAK; statusin jetim; fëmijë të personave që gëzojnë statusin e invalidit; nxënës me një prind gjallë; Dokumentacioni për aplikimin:

1. Fotokopje e Kartës së Identitetit (prind & femijë)/Çertifikatë;

2. Vërtetim shkolle mbi frekuentimin e vitit të mëparshëm 2023-2024;

3. Çertifikatë familjare;

4. Vërtetim i ndihmës ekonomike;

5. Vërtetim i të ardhurave nga PAK;

6. Dëftesa (Arritjet akademike)/vërtetim notash;

Afati për aplikim është deri në datën 28/03/2024.

Dokumentacioni duhet të dorezohet dorazi ose me postë në adresen e mëposhtme: Bashkia Elbasan, rruga: “Qemal Stafa”, Elbasan, tek Drejtoria Arsimit, Bashkia Elbasan Për çdo informacion lidhur me aplikimin dhe dokumentacionin e nevojshëm mund të kontaktoni me znj. Evis Stafa, ose me, nr.cel 0695286590, Person kontakti Znj. Evis Stafa.

Projekti “Rrugëtimi i të rinjve drejt mirëqenies, fuqizimit dhe qëndrueshmërisë”

Përshëndetje të rinj dhe të reja të Elbasanit, Cërrikut dhe Gramshit🙋‍♀️🙋

Duke ju uruar mbarësi dhe suksese në 2024, ju ftojmë të aplikoni për të rritur aftësitë tuaja sipërmarrëse, si një mënyrë efikase për të përmirësuar kushtet ekonomike dhe sociale dhe për të krijuar një të ardhme dinjitoze e të sigurtë, për veten dhe familjen tuaj 🥰

Kjo mundësi ofrohet për ju nga Projekti “Rrugëtimi i të rinjve drejt mirëqenies, fuqizimit dhe qendrueshmërisë” që “Save the Children” në Shqipëri, në partneritet me Fondacionin tonë “Ndihmë për Fëmijët” po zbaton në qarkun tuaj.

Nëse je 18 – 23 vjec e dëshiron dhe ke ëndërr të bëhesh sipërmarrës, ti bëj hapin e parë duke aplikuar dhe së bashku do hedhim hapa të tjerë!

VINI RE! AFATI PER TE APLIKUAR ESHTE DERI NE DATEN 31 JANAR 2024!

SavetheChildrenAlbania #fondacionindihmeperfemijet #BashkiaElbasan #BashkiaCerrik #BashkiaGramsh

Linku për të aplikuar 👇

https://forms.gle/ZsqxAAS75w4U5c518