Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lajme

100 fidanë të rinj në ish Kombinatin Metalurgjik

Vijon mbjellja e fidanëve të rinj, në të gjithë territorin e Bashkisë së Elbasanit. Në Ditën e Tokës, IUTE CREDIT i dhuroi qytetit të Elbasanit 100 fidanë të rinj në zonën industriale të Kombinatit Metalurgjik. Qëllimi i mbjelljes së fidanëve dhe pemëve të ndryshme dekorative në qytet, kodrina, pika turistike, është që të shtojmë gjelbërimin, të kemi një ambjent sa më të pastër, pa ndotje, si edhe të zbukurojmë qytetin tonë. Çdo ditë sipërmarrje të ndryshme, e qytetarë i bashkohen nismës së Bashkisë Elbasan për të mbjellë pemë përgjatë Murit Të Gjelbër si dhurata më e mirë që i bëjmë qytetit. Vetëm një ditë më parë, u bë e mundur mbjellja e 200 pishave në Funarin Turistik, aksion i cili do të vijojë.  

200 pisha mbillen në Funarin turistik. Llatja/ Më shumë vëmëndje gjelbërimit

Falë mbështetjes së partnerëve të mirë të #GIZ Albania dhe Institutin të Kërkimeve Urbane 200 pisha të reja i janë shtuar masivit pyjor të Kodrave të Funarit turistik. Kyetari Bashkisë Z. Gledian Llatja si dhe shumë të rinj, në prani edhe të përfaqësuesve të projektit kanë marrë pjesë në këtë aksion. ” Kemi aplikuar një projekt për mbjelljen e 200 rrënjë pishe, me qëllim që ti kushtojmë një rëndësi akoma më të madhe ambjentit,si dhe të sensibilizojmë edhe të rinjtë në këto aktivitete”, tha Z Llatja. Projekti në fjalë ishte një impenjim i kreut të Bashkisë, i cili konsiston tek vlerat sensibilizuese që ka pë ruajtjen dhe pasurimin e tokës. ” Toka është burimi nga ku marrim jetë, ndaj duhet ta ruajmë dhe pasurojmë atë” , pohojnë edhe përfaqësuesit e projektit. Mbjellja e pemëve është një inisiativë e hershme e kryebashkiakut Gledian Llatja, si në Funar, Kodër Krastë, qytet, etj. Mbjellja e pemëve jo vetëm përmirëson situatën e eeozionit në këtë kohë, por edhe përmirëson efektet klimaterike në vendin tonë. Funari, perla turistike e Elbasanit është një zonë e pasur me pyje dhe me katër liqene apo rezervuarë të ndarë dy brenda fshatit dhe dy të tjerë të fshehur pas maleve që e rrethojnë atë.

Njoftim për mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës së Nadire Hasa (Jolla)

Lënda:    Njoftim Trashëgimtarëve të të ndjerës Nadire Hasa (Jolla)

                -Ëngjëllushe Muho (Ismaili)

                -Kadri Muho

                -Devid Muho

                -Mehmet Muho

                -Florenc Muho

                -Fatmir Muho

                -Altin Muho

                -Alban Hasa

                -Gazmir Hasa

     Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.57 datë 29.07.2014 “Mbyllje proçedure privatizimi banesash shtetërore”, ju ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës së nënës suaj ndodhur në lagjjen “Vullnetari”, pall.nr.653, shkalla1, kati i 6-të, apartamenti nr.13, z.k.8524, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqiteni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në zbatim të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 ” Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, “Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !

Llatja/ Qarkullim të lirë edhe në skajin më të largët

Në skajin më të largët të Elbasanit, në Njësinë Administrative fundore  Zavalinë, ekipet e Bashkisë kanë fokusuar të gjithë vëmendjen ditët e fundit për të normalizuar qarkullimin pas disa problematikave që hasën për shkak të reshjeve dhe terrenit të thyer malor. Agjencia e Shërbimeve Publike po vijon të ndërhyjë në rrugët rurale për t’i ardhur në ndihmë çdo komuniteti dhe në skajin më fundor të Bashkisë së Elbasanit. Në këtë kuadër, kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja, ka parë nga afër punimet, si edhe rikonstruksionin e një rrugë, e cila si pasojë e reshjeve të shiut rënë ditët e fundit, kishte shkaktuar probleme në qarkullim. Gjithashtu punonjësit e Agjensisë së Shërbimeve Publike, në një kohë rekord bënë të mundur edhe rikonstruksionin e urës, e dëmtuar pjesërisht nga reshjet e shiut.   “ E gjithë vëmëndja e ASHP, është pikërisht tek ato akse rrugore të cilat janë dëmtuar për shkak të reshjeve të shiut. Tashmë, është bërë e mundur hapja e rrugës dhe kalimi lehtësisht i banorëve nga Zavalina drejt Gjinarit si dhe në Elbasan”, pohon kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja.  Bashkia Elbasan bën me dije se në çdo moment është pranë komunitetit duke ndërhyrë me të gjitha kapacitetet që ka, me qëllim lehtësimin e qarkullimit të banorëve kudo ku ata ndodhen.

Njoftim “Për vend të lirë pune në arsimin parashkollor”

Bashkia Elbasan shpall vend të lirë pune për mësuese në arsimin parashkollor me afat të përkohshëm, në Kopshtin Lugaxhi, Njesia Administrative Labinot Mal. Të interesuarit për punësim, do të njoftohen me e-mail sipas afateve ligjore në Udhëzimin nr.12 datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit te mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “ Mësues për Shqipërine”.

Njoftim!

Bashkia Elbasan në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, si dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 18 datë 04.03.2022 “Mbi miratimin e nisjes së proçedurave për marrjen me qira të një mjeti  për plotësimin e nevojave të transportit të administratës së Bashkisë Elbasan, me një fond deri në 75 000 lekë/muaj”, kërkon të marrë me qira 1 mjet (fuoristradë), për plotësimin e nevojave të administratës së Bashkisë Elbasan me afat 1 (një) vit. Të gjithë të interesuarit janë të lutur të paraqiten pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit të të Ardhurave Aseteve Buxhetit dhe Financës (Sektorit të Aseteve) në Bashkinë Elbasan, për t’u informuar në lidhje me specifikimet e nevojshme të mjetit.Në ofertë kërkohet të përfshihet çmimi i qirasë mujore dhe të jetë i shoqëruar me dokumenta pronësie të mjetit.

Ofertat dorëzohen me zarf të mbyllur në zyrën e Protokollit të Bashkisë.

Afati i pranimit të ofertave është data 05.05.2022 ora 09 00.

Hapja e ofertave do të bëhet në datën 05.05.2022, ora 1100, në katin e dytë të Bashkisë Elbasan.

Gjithashtu, Ju njoftojmë se, pas hapjes së ofertave,komisioni i vlerësimit do të bëjë verifikimin e mjetit të paraqitur në ofertë, prandaj kërkojmë disponueshmërinë tuaj.

Faleminderit!

NJOFTIM “PËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR”

Bashkia Elbasan shpall vend të lirë pune për mësuese në arsimin parashkollor, me afat të përkohshëm, në Kopshtin Shinavlash, Njesia Administrative Tregan. Të interesuarit për punësim, do të njoftohen me e-mail sipas afateve ligjore në Udhëzimit nr.12 datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit te mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ” Mësues për Shqipërine”.

Llatja prezanton projektet zhvilluese të Elbasanit në Kongresin Evropian për qeverisjet lokale

Llatja prezanton projektet zhvilluese të Elbasanit në Kongresin Evropian për qeverisjet lokale. Kryetari i bashkisë së Elbasanit, Z.Gledian Llatja ka marrë pjesë në  Kongresin Evropian për Qeverisjet Lokale në Mikolajki, Poloni. Në këtë kongres përfaqësues nga e gjithë Evropa ndanë iniciativat e tyre për  menaxhimin më të mirë të qyteteve.Në këtë sesion u shfaq vizioni i krerëve  për të ndërtuar komunitete të qëndrueshme. Në fjalën e tij,  në Kongresin Evropian për Qeverisjet Lokale në Mikolajki kreu i bashkisë Llatja theksoi se në “Elbasan po implementohen një serë projektesh zhvilluese dhe trasformuese. Ai shtoi se është   i nderuar të prezantonte në Kongresin Evropian për Qeverisjet Lokale në Mikolajki, në  Poloni praktikat e mira të Bashkisë Elbasan, nismat pa makina, shtimin e hapësirave të gjelbra, projektet e zhvillimore të turizmit  dhe fokusimin e të rinjve drejt profesioneve të së ardhmes.

Konsultim Publik mbi Planin e dytë Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2022 – 2024.

Bashkia Elbasan po përgatit Planin e dytë Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2022 – 2024, një dokument i rëndësishëm për përparimin drejt barazisë gjinore dhe plotësimin e angazhimit publik të ndërmarrë nga Bashkia Elbasan nëpërmjet nënshkrimit të Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore. Bashkia Elbasan e ka nënshkruar Kartën Evropiane për Barazi, të përgatitur nga Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) në 17 shkurt 2017, duke vijuar më pas me përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e Planit të parë të Veprimit për Barazi Gjinore për periudhën 2018-2020. Gjatë vitit 2021 u bë një vlerësim i arritjeve dhe sfidave të ndeshura për zbatimin e këtij plani 2018-2020, mbi bazën e të cilit filloi dhe puna për përgatitjen e Planit të dytë

Vendor të Veprimit për periudhën 2022 – 2024. Ashtu si edhe plani i parë, ky Plan po përgatitet me një metodologji gjithëpërfshirëse, duke filluar nga: analiza dhe përshkrimi i situatës, përcaktimi i fushave kryesore të ndërhyrjes, konsultimet paraprake brenda bashkisë, përgatitja e draft dokumentit, si dhe konsultime me palët e interesuara dhe grupet e interesit, në përfundim të të cilave do të bëhet edhe kostimi i dokumentit, për ta përcjellë më pas për miratim në Këshillin Bashkiak. Deri tani janë organizuar tre konsultime, përkatësisht në datat: 14 tetor 2021,  11 mars 2022 dhe 31 mars. Dokumenti do të qëndrojë i hapur për komente dhe konsultim publlik deri në datën 02/05/2022. I gjithë procesi i përgatitjes së Planit të Dytë Vendor të Veprimit 2022 – 2024, po mbështetet nga UN Women Shqipëri në kuadër të Projektit

të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri: “Zbatimi i Kuadrit Ligjor (Acquis) të Bashkimit Evropian për Barazinë Gjinore” (EU4GE), që po zbatohet nga UN Women dhe UNFPA dhe financohet nga Bashkimi Evropian, përmes Fondit të Përshpejtimit të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.

Për sugjerime na kontaktoni në  monikakocaqi@gmail.com