Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 15 Shkurt 2023

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 20.02.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Janar ( dt.31.01.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin shkurt 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shkurt 2023.

 • Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë.
 • Mbi miratimin e kritereve të ndihmës ekonomike  nga fondi i kushtëzuar  për bllok ndihmën ekonomike.
 • Për një ndryshim  në VKB Nr.5 datë 31.01.2023 “Për miratimin e normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimeve të mjeteve motorike në administrim të ASHP për vitin 2023”.
 • Për ndërmarrjen e nismës për ndryshimin e rregullores së Planit të Përgjithshëm    Vendor, Bashkia Elbasan.
 • Monitorimi i buxhetit për vitin 2022.
 • Miratimi i të ardhurave për periudhën afatmesme 2024-2026.
 • Për miratimin e  vlerës financiare , të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Hysen Myrteza Grami dhe Znj. Lorena Edmond Haxhiymeri, banorë në Lagjen “5 Maji”, Lagjen Nr.6, për shpërblimin financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Punime emergjente për tu mbrojtur nga rreziku për përmbytje të Përroit të Zaranikës.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve të inventarit të Drejtorisë së SHMZSH-së për vitin 2022 dhe të disa aktiveve në ASHP.

Të ndryshme,                                                                                                                                               

   Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e mërkurë  më datë 15.02.2023 ora 13:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan me adresë konvikti i shkollës ‘Pedagogjike”.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Hektor ÇIFTJA