Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 15 Prill, 2022

NJOFTIM “PËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR”

Bashkia Elbasan shpall vend të lirë pune për mësuese në arsimin parashkollor, me afat të përkohshëm, në Kopshtin Shinavlash, Njesia Administrative Tregan. Të interesuarit për punësim, do të njoftohen me e-mail sipas afateve ligjore në Udhëzimit nr.12 datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit te mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ” Mësues për Shqipërine”.

Llatja prezanton projektet zhvilluese të Elbasanit në Kongresin Evropian për qeverisjet lokale

Llatja prezanton projektet zhvilluese të Elbasanit në Kongresin Evropian për qeverisjet lokale. Kryetari i bashkisë së Elbasanit, Z.Gledian Llatja ka marrë pjesë në  Kongresin Evropian për Qeverisjet Lokale në Mikolajki, Poloni. Në këtë kongres përfaqësues nga e gjithë Evropa ndanë iniciativat e tyre për  menaxhimin më të mirë të qyteteve.Në këtë sesion u shfaq vizioni i krerëve  për të ndërtuar komunitete të qëndrueshme. Në fjalën e tij,  në Kongresin Evropian për Qeverisjet Lokale në Mikolajki kreu i bashkisë Llatja theksoi se në “Elbasan po implementohen një serë projektesh zhvilluese dhe trasformuese. Ai shtoi se është   i nderuar të prezantonte në Kongresin Evropian për Qeverisjet Lokale në Mikolajki, në  Poloni praktikat e mira të Bashkisë Elbasan, nismat pa makina, shtimin e hapësirave të gjelbra, projektet e zhvillimore të turizmit  dhe fokusimin e të rinjve drejt profesioneve të së ardhmes.