Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Muaj: Maj 2022

Dita e Transparencës; Llatja/ Bashkia angazhim maksimal ndaj qytetarëve

Në ambjentet e  Hotel “Skampa”  është zhvilluar  një takim i Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale, me institucione te qarkut Elbasan. Në këtë takim komisioneri Besnik Dervishi ka falenderuar kryetarin e Bashkisë Gledian Llatja , prefekten e Qsrkut si dhe të pranishmit duke pohuar se ” Elbasani është një nga qarqet me bagazh intelektual dhe kulturor” . Qëllimi i këtij takimi ishte evidentimi i të drejtave dhe lirive themelore njeriut, sic është e drejta për informim, si dhe për të ofruar shërbimin sic është transparenca e autoriteteve publike. Këto takime organizohen në kuadër të një projekti të titulluar ” Ditët e transparencës” . Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja, i cili nisi fjalën në këtë takim pohoi se ” praktikat më të mira të qeverisjes vendore e konsiderojnë transparencën si moment historik të qeverisjes së mirë dhe komuniteteve të forta. Transparenca e institucioneve vendore lufton korrupsionin, rrit besimin e qytetarëve dhe forcon integritetin e institucioneve publike”.

Sipas kryebashkiakut “

ky proces u mundëson qytetarëve të vlerësojnë objektivisht cilësinë, përshtatshmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve publike, duke propozuar ndryshime për përmirësimin e shërbimeve të ofruara.

Transparenca e institucioneve vendore është një parakusht për një qeverisje të hapur dhe demokratike. Nga ana tjetër, qeverisja e hapur është më shumë e kontrollueshme nga qytetarët, pasi qasja në informacione publike u mundëson qytetarëve të jenë më shumë informuar për aktivitetin e bashkisë.

Aksesi në informacionin publik është një e drejtë themelore e njeriut dhe a hapi i parë drejt demokracisë pjesëmarrëse lokale.

Nëpërmjet Programit të Transparencës, Bashkia Elbasan vendos në dispozicion të qytetarëve një kategori të gjerë informacionesh, mënyrat dhe afatet e publikimit të tyre si dhe procedurat për të aksesuar e përdorur ato”. Për garantimin e të drejtës së informimit, bashkia në hartimin e Programit të Transparencës është bazuar në parimin e    vendosjes në dispozicion të çdo qytetari, të gjithë informacionit të prodhuar nga veprimtaria e bashkisë.

Monitorimi i transparencës dhe llogaridhënies lokale nga shoqëria civile ka, gjithashtu, një rëndësi të veçantë në nxitjen dhe promovimin e angazhimit qytetar në proceset vendimmarrëse. Për më tepër, është një mjet efikas për nxitjen e publikut dhe përgjegjësinë sociale dhe llogaridhënien e institucioneve vendore. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje është parësore për forcimin e demokracisë lokale dhe minimizimin e praktikave korruptive.

Bashkia Elbasan synon ofrimin e qeverisjes së mirë duke: Inkurajuar akses dhe pjesëmarrje të publikut për të garantuar që vendimmarrja të përgjigjet ndaj nevojave të përbërësve të tij dhe të pranojë opinionet e tyre;  Ofruar shërbime me cilësi të lartë për qytetarët e saj; dhe   promovuar përdorimin efikas të burimeve publike”.

Llatja/ Nisim më herët pastrimin e kanaleve vaditëse, për t’i ofruar kushte fermerëve

Sezoni i vaditjes ka nisur më herët këtë vit për shkak të rritjes së menjëherëshme të temperaturave. Në këtë kuadër  Agjencia e Shërbimeve Publike po kryen një punë për t’u lavdëruar duke vënë në funksion më shumë 6.5 km kanale vaditëse në Shirgjan që i vijnë në funksion 2000 fermerëve të gjithë zonës së fushës së Elbasanit. Kryetari i Bashkisë Gledian Llatja ka parë nga afër punen thuajse në përfundim të pastrimit të kanalit të Ferrasit me një gjatësi prej 7 km, duke deklaruar se ” këtë vit ky kanal ka pasur një sasi të madhe inertesh dhe bashkë me Inspektoriatin ne po punojmë për të gjetur edhe arsyen. Aktualialisht janë hequr 3000 metra kub inerte nga kanali egzistues e pazakontë kjo krahasuar me vitet e tjera. Sidoqoftë ne jemi në gadishmëri, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike po punon për hapjen e të gjitha kanaleve vaditëse”. Kanali i Ferrasit furnizon të gjithë Njësinë Administrative Shirgjan, Gjergjan, si edhe një pjesë të Bashkisë së Cerrikut. Nisja më herët e pastrimit të  kanaleve vaditëse në të gjithë territorin e Bashkise Elbasan, ka ardhur edhe si pasojë e kërkesave të vetë fermerëve. Kreu i Bashkisë shton se ” i  kemi përshpejtuar ritmet duke punuar pa orar me qëllim që ti ofrojmë fermerëve shërbimin në kohën e duhur për të arritur sa më shumë prodhim të stinës”.

Llatja/ Programi Afatmesëm Buxhetor 2023- 2025, vizioni i së ardhmes 

Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja ka vijuar turin e konsultimeve publike për Programin Afatmesëm Buxhetor 2023- 2025, me banorë të Njësive Bradashesh, Gracen, Paper, Funar. Kryetari i bashkise bëri një prezantim të tarifave vendore dhe bashkëbisedoi me përfaqësuesit e fshatrave të atyre zonave mbi ndërhyrjet në infrastrukturë e shërbime. Fokusi kryesor i këtij buxhetimi afatmesëm, sipas kryebashkiakut është rritja e cilësisë në shërbime për ujitjen e kullimin, sportin, kulturën, bujqësinë, etj.  

“ Na është bërë si traditë tashmë që të mblidhemi të gjithë në Njësitë Vendore, por do kemi edhe takime të tjera të këtij lloji edhe në fshatrat e largëta në zonën e Gracenit, Funarit dhe Paprit të cilat janë pak zona problematike. Pak kohë më parë kemi realizuar Buxhetimin me Pjesëmarrje, ndërsa sot fillojmë me buxhetin afatmesëm. Ne këtë buxhetim e kemi me traditë në bashkinë  e Elbasanit, ku diskutojmë për prioritetet e mëdha por edhe ato të vogla. Kemi pasur disa problematika gjatë këtyre 3 viteteve, ku ju kemi qenë vetë koshient se sapo morëm mandatin u përballëm me tërmetin e pastaj me pandeminë por kemi pasur edhe zjarre edhe përmbytje, e tani po përballemi me një luftë në Europë që ka ndikuar në rritjen e çmimeve si dhe rritja e çmimit të naftës na ka prekur edhe ne, pasi ndërrmarrja publike kërkon vazhdimisht furnizim me naftë”.  

Sipas kryebashkiakut Llatja, “ po planifikojmë të kemi një rritje të energjisë elektrike diku te 20% dhe nuk ka për t’u rritur më shumë se 20 %. Pra, ne kërkojmë balancimin e tarifës, ku konsumatori paguan atë që harxhon. Besoj me vitin e ardhëm me paketën e re fiskale do e rrisim sërish tarifën për energjinë elektrike, në mënyrë që ato të ardhura që kemi parashikuar për ndërtimin apo mirëmbajtjen e rrugëve në qytet apo në fshatra të mos i heqim nga investimet dhe të mbulojmë faturat e energjisë elektrike por t’i cojmë aty ku e kanë destinacionin e vet”. 

Kryebashkiaku, është ndalur edhe tek investimet e kryera gjatë kësaj periudhe që sipas tij konsistojnë në “ ndërhyrjet me asfaltime në disa zona dhe rrugë dytësore, kemi akoma shumë për të bërë siç janë investimet mes pallateve apo urbanizimi i zonës periferike të qytetit siç është edhe Bradasheshi që ka shumë potenciale”, tha kryebashkiaku.  

Ai nënvizoi edhe një sërë ndërhyjesh në qytet si në lagjen “5 Maji”, në zonën e Bypassit sikundër shtoi se “do vazhdojmë ndërhyrjen  deri në përfundim të projektit të Bypassit i cili është një projekt shumë i madh për qytetin. 

Ndërkohë për pjesën e mbetjeve, do të fillojmë shumë shpejt me pastrimin e fshatrave dhe do merremi me problematikat që na shqetësojnë kryesisht në zonën e Bradasheshit, Labinot Fushë, Shushicës që kanë problem të mëdha përsa i përket mbetjeve dhe pastrimit. 

Po eksperimentojmë edhe me një projekt të ri, me vendosjen e disa kazanëve ku edhe makinat e pastrimit do merren me pastrimin e zonave rurale. 

Kemi marre nën administrim edhe impiantin e mbeturinave në Elbasan dhe është një sfidë për ne e sidomos për mua dhe stafin pasi është një megastrukturë dhe po e menaxhojmë ne. 

Kemi kontaktuar edhe me bizneset për menaxhimin e mbetjeve të tyre pasi kemi pasur problematika në zonën e Kusarthit me makina të mëdha që vijnë në mënyrë të paligjshme dhe na ndotin ambientin, po nisim një aksion për monitorimin e tyre, pasi kemi vende për depozitimin e mbetjeve. Ne shkojmë i pastrojmë ata sërish ndotin, kërkojmë ndihmën e kryeplakut që të denoncojnë rastet dhe të çojmë në ndjekje penale këta ndotës pasi nuk tolerojmë asnjë që bëhet palë me ta. Kemi impiantin që është fat për qytetin tonë dhe çdo shkelës do të përballet me ligjin. Jemi përballë një viti electoral dhe duhet të punojmë shumë”.  

 Llatja theksoi nder të tjera se projekt-buxhetet bazohen në vizionin për Elbasanin e së ardhmes, i cila para së gjithash duhet të jetë një qytet i jetueshëm, me infrastrukturë moderne e transport publik cilësor, me shërbime efikase e cilësore, me mundësi investimi për sipërmarrësit. Nga Bashkia e Elbasanit theksohet fakti se pavarësisht problemeve të shumta, ky qytet fsheh një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik, social e kulturor. 

Njoftim Trashëgimtarëve të të ndjerëve Ferik Sulaj dhe Deko Sulaj

Trashëgimtarëve të të ndjerëve Ferik Sulaj dhe Deko Sulaj

                -Xhevdet Sulaj

                -Xhemal  Sulaj

Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.21 datë 04.03.2022 “Për  priva-tizimin e banesave (apartamente) shtetërore të ndodhura në  pallatin nr.733/2, lagjja “5 Maji” , ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen “5 Maji” pallati nr.733/2, shkalla A, kati i I-, apartamenti nr.3, Elbasan z.k 8525, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqi-teni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në të kundërt në mungesë të paraqitjes suaj, me kalimin e 3 (tre) muajve nga shpallja publike e këtij njoftimi, procedura e privatizimit do të vijojë dhe kontrata do të lidhet me anëtarët e tjerë madhorë të familjes,sikurse është parashikuar në pikën 33 të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për Rregullat, Kushtet dhe Pro-çedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, “Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

  Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !

               

Njoftim Emirian Fidai Marishta

Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.21 datë 04.03.2022 “Për  priva-tizimin e banesave (apartamente) shtetërore të ndodhura në  pallatin nr.733/2, lagjja “5 Maji” , ka miratuar mbylljen e proçedurës së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen “5 Maji” pallati nr.733/2, shkalla A, kati i V-, apartamenti nr.13, Elbasan z.k 8525, Elbasan.

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të paraqi-teni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në të kundërt në mungesë të paraqitjes suaj, me kalimin e 3 (tre) muajve nga shpallja publike e këtij njoftimi, procedura e privatizimit do të vijojë dhe kontrata do të lidhet me anëtarët e tjerë madhorë të familjes,sikurse është parashikuar në pikën 33 të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për Rregullat, Kushtet dhe Pro-çedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, “Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”.

  Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !

Inagurohet Pediatria e re e Elbasanit

Spitali Pediatrik i Elbasanit është transformuar në një mjedis miqësor për vogëlushët, ku ata marrin shërbimin spitalor në kushte optimale. Kjo, falë investimit të buxhetit të shtetit për rikonstruksionin e plotë të godinës 4-katëshe, ndërtim i para viteve 90-të, e cila është shndërruar,  jo vetëm nga pikëpamja infrastrukturore, por edhe organizative dhe funksionale e ambienteve të saj. Kryeministri Edi Rama ishte sot në Elbasan, ku së bashku me Ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, kryetarin e Bashkisë Gledian Llatja dhe deputetë vizituan spitalin e ri, i cili siguron shërbime shëndetësore për më shumë se 20 mijë fëmijë. Ministrja Manastirliu tha se tashmë korpusi Spitalit të Elbasanit është një korpus tërësisht i kompletuar për nga pikëpamja e strukturës spitalore, por edha nga pikëpamja e teknologjisë, imazherisë dhe laboratorëve.
“Pas një seri investimesh në spitalin e Elbasanit, investimi më i ri tashmë i përfunduar është Spitali Pediatrik, një angazhim i përmbushur tashmë që i siguron shërbime cilësore më shumë se 20 mijë fëmijëve që marrin shërbim çdo vit në këtë spital. Se si kanë qenë kushtet e Spitalit Pediatrik, atë e dinë fare mirë të gjithë mjekët dhe infermierët e këtij spitali, por për të thënë të vërtetën, tashmë korpusi i spitalit të Elbasanit është një korpus i mirëinvestuar nga pikëpamja e infrastrukturës spitalore, por edhe nga pikëpamja e teknologjisë, imazherisë dhe laboratorit që tashmë janë përfshirë në gjithë programin e zhvillimit spitalor.” – u shpreh Ministrja Manastirliu. Spitali Pediatrik i Elbasanit ka një kapacitet prej 75  shtretërish, 60 shtretër shtrimi për pacientët e vegjël,  të organizuar në shërbimet e terapisë ditore, reanimacionit, neuro – interiteve, bronkiteve, dhe shërbimit të pediatrisë infektive, si dhe 15 shtretër në shërbimin e urgjencës. Të gjithë dhomat e pacientëve të vegjël duke filluar nga urgjenca, pavioni i terapisë ditore dhe pavijonet e tjera të shërbimeve pediatrike kanë ambiente miqësore për pacientët e vegjël. “Besoj që tashmë janë të gjitha standardet dhe ajo çka është e rëndësishme është që përveç mobilimit spitalor, të gjitha aparaturat mjekësore janë të reja. Është një spital që ka 60 linja oksigjeni. Çfarë e karakterizon këtë spital si një model të ri që kemi filluar ta përfshijmë në spitalet pediatrike janë shërbimet miqësore për fëmijët. Hapësirat e përbashkëta janë rehabilituar. Kur e filluam në fillim këtë projekt, nuk e dinim a do sillej dot në kushtet dhe parametrat e duhura pasi që nga viti ’90 nuk ishte vënë dorë.” – shpjegoi Ministrja Manastirliu.Spitali i ri është gjithashtu një investim i shumëpritur për personelin e dedikuar shëndetësor të Spitalit pediatrik të Elbasanit që trajton në ditë mesatarisht 80 pacientë të vegjël në shërbimin e urgjencës dhe deri në 150 pacientë të vegjël në periudhat e pikut.

Llatja/ BE, projekt ambicioz me Bashkinë për mjedisin

Gjatë vizitës në  Bruksel  në ceremoninë e organizuar nga Parlamenti Evropian për akordimin e titullit “Kryetari më miqësor me romët 2022″ , cmim i akorduar për herë të parë për një kryetar Bashkie, Z. Gledian Llatja ka zhvilluar një takim me eurodeputetin Ciarán Cuffe MEP. Ky takim u zhvillua para se eurodeputeti të raportonte para Parlamentit Evropian për ecurinë e Shqipërisë.  ” Në këtë takim shumë miqësor i shpreha eurodeputetit mirënjohjen e thellë se sa shumë po ngre zërin në zemër të familjes së madhe Evropian për hapat para që Shqipëria ka bërë në  realizimin dhe plotësimin e kushteve për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare.Shumë shpejt do të lancojmë një projekt shumë ambicioz për Elbasanin, falë mbështetjes që Bashkimi Evropian po jep në mjedis, ndryshimet klimatike dhe teknologji”, tha Z Llatja.I nderuar të vlerësohesha nga Komisioni Evropian me çmimin “Kryetari më miqësor me romët 2022″Cmimi i akorduar për kryetarin e Bashkisë  “Kryetari më miqësor me romët 2022” , tregoi dhe njëherë rezultatet e përpjekjeve  në këto 3 vite që Bashkia Elbasan ka ndërmarrë për gjithëpërfshirjen e këtij minoriteti në proceset vendimmarrëse lokale, investimet në infrastrukturë, arsim dhe punësim.

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

  Ju njoftojmë se më datë 26.05.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen e shkolles Pedagogjike me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Prill 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Prill 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2022.

 • Mbi miratimin e planit vendor te veprimit per barazine gjinore 2022-2024.
 • Per miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shfrytezimin e pronave shteterore ne njesite administrative Shirgjan dhe Tregan.
 • Per dhenien e fondit pyjor ne perdorim, per qellime argetimi, shendetesore, shoqerore, veprimtari turistike kampingje, ndertime objektesh dhe vendosje stacionesh, bazamente per panele fotovoltaike me qellim prodhimin e energjise.
 • Per miratimin paraprak te planeve te mbareshtimit te Ekonomive pyjore, Lunxhe, Zalli i Korres, Shmil dhe Kushte-2.
 • Per nje ndryshim ne V.K.B. nr. 117 date 14.12.2021. “Per miratimin e numrit maksimal te Bashkise Elbasan dhe nivelin e pagave.
 • Mbi monitorimin e buxhetit te Bashkise Elbasan per vitin 2021.
 • Per nje ndryshim ne VKB nr. 51 date 31.03.2022 “Per disa shtese e ndryshime ne VKB nr. 117 date 14.12.2021”.
 • Transferim fonde per invenstime ne ASHP
 • Dhenie titulli “Qytetar Nderi” z. Ismail Haxhihyseni.
 • Mbi miratimin e emertimeve te disa rrugeve dhe shesheve ne qytetin e Elbasanit.
 • Raportim i Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore, të Bashkisë Elbasan mbi punën e kësaj Drejtorie për vitin 2021 dhe gjate vitit 2022.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Marte më datë 24.05.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

 Hektor ÇIFTJA

Komisioni Evropian akordon çmim për Kryetarin e bashkisë Elbasan

Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Z. Gledian Llatja është vlerësuar nga Komisioni Europian me çmimin “Kryetari më miqësor me romët 2022”. Për herë të parë Bashkimi Europian akordon një çmim të tillë, për Bashkitë e vendit tonw. Është vlerësuar Bashkia Elbasan pasi gjatë viteve të fundit, i është dhënë një prioritet Komunitetit Rom, në gjithpërfshirje, duke arritur rezultate të dukshme në proçeset vendimmarrëse lokale, investimet në infrastrukturë, arsim dhe punësim. Sot fëmijët Rom, frekuentojnë rregullisht shkollën, të rinj e të reja janë të punësuar në administratë publike, dhe jo vetëm, njëri prej të cilëve është edhe anëtar i Këshillit Bashkiak, ç’ka e ka fuqizuar komunitetin për të ndikuar në vendimmarrjet publike. “Në tre vitet e fundit, nga koha kur jam zgjedhur Kryetar i Bashkisë së Elbasanit, kam patur mundësinë të kontribuoj dhe të dëshmoj arritjet në rigjallërimin dhe zhvillimin e minoritetit Rom. Mandatin tim e kam nisur me hartimin dhe vënien në zbatim të Planit Vendor për Integrimin e Minoriteteve Rome dhe Egjiptiane 2019-2022. Një dokumenti prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës”, tha në fjalën e tij Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja. Çmimi “The Most Roma Friendly Mayor” vjen si një përpjekje dhe punë e stafit të Bashkisë si edhe e partnerëve lokalë të cilët kanë punuar për të ndërtuar një mjedis ku të gjitha minoritetet të mësojnë, zhvillohen dhe përdorin gjuhën e tyre amtare. Duke ju drejtuar anëtarëve të Parlamentit Europian, Llatja renditi edhe disa sfida të cilat mund të përballohen përmes ndjekjes së një strategjie gjithpërfshirëse, siç janë, arsimi dhe dialogu ndërkulturor, punësimi dhe arsimi profesional, lufta kundër gjuhës së urrejtjes, kujdesi shëndetësor, strehimi dhe integrimi urban etj. Elbasani, një qytet krenar me një histori krenare, do të vazhdojë të mbështesë komunitetin Rom përmes angazhimit të vetë komunitetit, si edhe qytetarëve të angazhuar në kauzën e përbashkët. Bashkia Elbasan, është pjesë e Programit të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “ROMACTED: “Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit Rom në nivelin vendor”. 

Ftesë për të marrë pjesë në takimin e hapur publik të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike.

Të nderuar anetarë të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, përfaqësues të komunitetit, ekspertë lokal, përfaqësues të mediave, etnive, shoqërisë civile, grupeve rinore etj, kam nderin dhe kënaqësinë t’ju ftoj si Kryetar i Bashkisë Elbasan njëkohësisht edhe si drejtues i Këshillit Vendor të Siguri Publike, më datë 24/05/2022, ora 11:00.

Takimi i llogaridhënies dhe transparencës të kontributit tonë në sigurinë publike do të realizohet në ambjentet e Teatrit: “Skampa”.

Jeni të lutur të merrni pjesë në këtë takim për të ndarë sëbashku arritjet, treguesit e performancës të punës tonë të përbashkët dhe për të reflektuar angazhimin tonë në aktivitet e ardhshme.

Krijimi i një bashkëpunimi të qëndrueshëm të partneritetit me të gjitha institucionet shtetërore, shoqërinë civile, komunitetin, është një hap i rëndësishëm për zgjidhjen e problemeve të sigurisë publike në të gjithë territorin Urban të Bashkisë Elbasan.

 Jeni të lutur të merrni pjesë në këtë takim të hapur publik nën pjesëmarrjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, trekëndeshit Bashki-Polici-Prokurori dhe nën partnerizimin e qendrueshëm që institucioni ynë ka me Institutin për Demokraci dhe Ndermjetesim (IDM-në).

Sëbashku do të vazhdojmë të kontribuojmë në çështjen e sigurisë publike sepse Elbasani meriton edhe më shumë.

Ju falenderojmë për bashkëpunimin,

Me respekt

KRYETARI I BASHKISË ELBASAN

Gledian LLATJA