Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 31.05.2024, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbjedhjes të muajit Prill (dt.30.04.2024).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Prill 2024.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2024.

 • Mbi dhënie në përdorim pa kundërshpërblim, (rinovim kontrate) të disa ambjenteve  të ish konviktit të Shkollës “Onufri”, Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a nga Bashkia Elbasan.
 • Mbi planin strategjik “Politika  dhe strategji për përmirësimin e arsimit parashkollor dhe fëmijërisë së hershme në Bashkinë e Elbasanit”.
 • Për miratimin e përdorimit të një pjese të fondit të emergjencave  Civile dhe kalimin e tij Agjensisë së Shërbimeve Publike Rurale.
 • Korigjim i të ardhurave të trashëguara dhe i shpenzimeve në buxhetin e vitit 2024.
 • Monitorimi i buxhetit për katërmujorin e parë të vitit 2024.
 • Mbi zhvillimin e Konferencës së VIII mbarëkombëtare të  arkivistikës.
 • Mbi krijimin e “Komisionit të përkohshëm hetimor”.

Të ndryshme

 1. Propozim nga U.K.E sh.a për ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin (kanalizime) përpunimin e ujërave të ndotura.

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 27.05.2024 ora 13:00 në ambientet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA